Przejdź do głównej zawartości

Wchodzi w życie ustawa o nadzorze nad łańcuchami dostaw

Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 3 tysięcy pracowników muszą zapewnić przestrzeganie praw człowieka w łańcuchach dostaw.

02.01.2023
Deutschland Menschrechte | Lieferkettengesetz tritt in Kraft
© picture alliance/dpa

Wiele ludzi na całym świeci cierpi z powodu słabo płatnej pracy oraz nieprzestrzegania podstawowych standardów socjalnych. Mowa tu również o zakazie pracy przymusowej i pracy dzieci. Prawie 80 milionów dzieci pracuje w warunkach wyzysku w fabrykach włókienniczych, kopalniach, kamieniołomach oraz na plantacjach.

Jednym ze środków zwalczania tych nieludzkich warunków jest uchwalenie ustawy o nadzorze nad łańcuchami dostaw. Będzie obowiązywać ona w Niemczech od roku 2023 i najpierw tylko przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 3 tysięcy pracowników. Jej celem jest ochrona praw człowieka w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Zobowiązuje firmy do reagowania na nieprawidłowości, które wystąpią podczas zakupu materiałów z zagranicy. Ustawa umożliwi organizacjom pomocniczym i związkom zawodowych reprezentowanie osób poszkodowanych przed niemieckimi sądami.

Oficjalnie nazwana „ustawa o zachowaniu przez przedsiębiorstwa należytej staranności w łańcuchach dostaw” obowiązuje najpierw wyłącznie przedsiębiorstwa, które zatrudniają więcej niż 3 tysiące pracowników. Według federalnej minister ds. współpracy gospodarczej i rozwoju, Svenji Schulze, ustawą zostanie objęte ok. 900 firm. Dla tych przedsiębiorstw, ich własnego obszaru działania oraz bezpośrednich i pośrednich dostawców postawiono różne wymagania. Przede wszystkim muszą aktywnie przyczynić się do tego, aby w łańcuchach dostaw były przestrzegane prawa człowieka. Wymagania są zróżnicowane szczególnie ze względu na poziom wpływu przedsiębiorstwa na podmiot łamiący prawa człowieka oraz różne etapy w łańcuchu dostaw.

Według Federalnego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) firmy muszą przeprowadzić analizę ryzyka, rozwinąć system zarządzania ryzykiem oraz mechanizm rozpatrywania skarg, jak również są zobowiązane do publikowania sprawozdań z tych działań. W razie naruszeń we własnym obszarze działania lub po stronie bezpośrednich dostawców przedsiębiorstwa muszą bezzwłocznie podjąć działania, „aby zapobiec powstaniu naruszeń, przerwać je lub zmniejszyć ich zakres”.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here:

Treści stron trzecich

Używamy technologii do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.