Przejdź do głównej zawartości

Rok reform socjalnych

Większy zasiłek na dziecko i przede wszystkim nowy zasiłek obywatelski: w roku 2023 wchodzą w życie kluczowe reformy socjalne.

Sarah Kanning, 02.01.2023
Minister pracy Heil podczas wizyty w urzędzie pośrednictwa pracy
Minister pracy Heil podczas wizyty w urzędzie pośrednictwa pracy © picture alliance/dpa

Wraz z wprowadzeniem zasiłku obywatelskiego (Bürgergeld) w Niemczech w 2023 r. wchodzi w życie duża reforma socjalna opracowana przez rząd federalny. Federalny minister pracy Hubertus Heil jest zdania, że to „najważniejsza reforma państwa socjalnego od 20 lat”. Dodatkowo od początku stycznia rodziny dostaną wsparcie w formie wyższego zasiłku na dziecko. Przegląd najważniejszych zmian w świadczeniach socjalnych w Niemczech.

Zasiłek na dziecko

Zasiłek na dziecko, którego wysokość była dotychczas uzależniona od liczby dzieci w rodzinie, wzrośnie od 1 stycznia do 250 euro miesięcznie na każde dziecko. Oznacza to, że zasiłek na pierwsze dziecko, wypłacany do ukończenia 18. roku życia, wzrośnie o 31 euro miesięcznie, a na drugie dziecko o 25 euro. Rodziny, w których wychowuje się trójka dzieci, otrzymają wkrótce prawie 90 euro miesięcznie więcej.

Zasiłek obywatelski (Bürgergeld)

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Zasiłek obywatelski zastąpi od stycznia 2023 r. dotychczasowe świadczenie dla osób poszukujących pracy. W Niemczech system ten był znany pod nazwą Hartz IV. Zmianą jest nie tylko zwiększenie świadczenia o 50 euro miesięcznie, ale też fakt, że najważniejsza będzie pomoc w znalezieniu stałej pracy, a nie tylko prac dorywczych. Celem jest, aby umożliwić bezrobotnym uzyskanie wyższych kwalifikacji oraz zapewnić im lepsze wsparcie, gdy rozpoczną szkolenia zawodowe. Bezpośrednio po przyznaniu zasiłku obywatelskiego beneficjent ma mieć możliwość całkowitego skoncentrowania się na znalezieniu pracy, dlatego pierwszy rok to okres karencji, w którym beneficjent nie będzie musiał martwić się o koszty mieszkania i utrzymania. Zasiłek obywatelski dla nieletnich zostanie również zwiększony o maksymalnie 44 euro miesięcznie. Dopasowanie wysokości wypłacanych zasiłków ma odbywać się sposób przewidujący i zgodnie z aktualnymi wskaźnikami inflacji, a nie jak dotychczas z perspektywy czasu. Obie izby niemieckiego parlamentu Bundestag i Bundesrat uchwaliły zasiłek obywatelski po długich obradach w listopadzie 2022 r.

Wykształcenie i zmiana kwalifikacji zawodowych

Każdy, kto chce rozpocząć kształcenie zawodowe lub zmienić kwalifikacje, ma otrzymać od lipca 2023 r. jeszcze większe wsparcie. Przykładowo czas na uzyskanie wykształcenia zawodowego może trwać trzy lata zamiast dwóch lat. Osoby, które chcą się dokształcać, otrzymają dodatkową miesięczną zapomogę w wysokości od 75 do 150 euro, w zależności o tego, czy ich szkolenie kończy się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych. Ukończenie szkoły bądź kursów doszkalających ma mieć w przyszłości pierwszeństwo przed rozpoczęciem nowej pracy. Za zdane egzaminy śródroczne i końcowe beneficjenci mają otrzymywać premie.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: