Przejdź do głównej zawartości

Fakty na temat kształcenia dualnego

Forma kształcenia zawodowego w Niemczech jest uznawana na całym świecie. Dowiedz się, na czym ona polega.

05.02.2024
Aspirujący mechanik przemysłowy w zakładzie pracy
Aspirujący mechanik przemysłowy w zakładzie pracy © picture alliance/dpa | Patrick Pleul

Dualne kształcenie zawodowe w Niemczech opiera się na jednoczesnym kształceniu w miejscu pracy i w szkole. Tutaj odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z tym sprawdzonym systemem.

Co jest celem dualnego kształcenia zawodowego?

Celem kształcenia dualnego jest zdobycie wszechstronnej wiedzy w zakresie zawodu, wykraczającej poza przyuczenie do zawodu, a często także poza zadania wykonywane w firmie prowadzącej kształcenie. Za przykład może posłużyć mechatronika: uczniowie zawodu uczą się kompleksowej teorii, tzn. jak działa pojazd, jak działa silnik, jak rozpoznać usterki i jak je usunąć, nawet jeżeli odbywają kształcenie w firmie, która specjalizuje się tylko w pracach blacharskich lub w naprawach szyb samochodowych. W szkole zawodowej uczestniczą w zajęciach ogólnych i z zakresu przedmiotów zawodowych. Uczniowie zawodu są zatrudniani i opłacani przez firmę prowadzącą kształcenie.

Cukierniczka podczas nauki w szkole zawodowej
Cukierniczka podczas nauki w szkole zawodowej © picture alliance/dpa

Jakie zawody objęte są kształceniem zawodowym?

W Niemczech istnieją 324 oficjalnie uznane i wymagające określonego wykształcenia zawody w przemyśle i rzemiośle, służbie publicznej, gospodarce domowej, rolnictwie, żegludze morskiej i wolnych zawodach. Zawód wymagający określonego kształcenia musi zostać uznany przez właściwe ministerstwo i Federalne Ministerstwo Edukacji. Dzięki temu zapewnione jest jednolite kształcenie wewnątrzzakładowe w całych Niemczech.

Jak długo trwa kształcenie zawodowe?

Okres ten uregulowany jest w odpowiednim rozporządzeniu w sprawie kształcenia: w zależności od zawodu wynosi on od dwóch i pół do trzech i pół roku.

Jakie wymagania muszą spełniać kandydatki i kandydaci?

Nie ma zapisanych prawnie, wiążących wymagań dotyczących dostępności lub rekrutacji. Decyzja o tym, jakie kwalifikacje i/lub świadectwa ukończenia szkoły są wymagane, należy do firmy prowadzącej kształcenie.

Egzamin końcowy w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Erfurcie
Egzamin końcowy w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Erfurcie © picture alliance / dpa

Jak przebiega kształcenie zawodowe w miejscu pracy?

Kształcenie dualne odbywa się głównie w firmie i jeden lub dwa dni w tygodniu w szkole zawodowej. Firma może prowadzić kształcenie tylko wtedy, gdy posiada akredytację właściwej izby (np. Izby Przemysłowo-Handlowej lub Izby Rzemieślniczej). Musi zatrudniać odpowiednich i certyfikowanych trenerów oraz z reguły dwóch wykwalifikowanych pracowników na jednego ucznia zawodu.

Jak przebiega kształcenie zawodowe w szkole?

Zajęcia w szkole zawodowej odbywają się jeden lub dwa dni w tygodniu (osiem do dwunastu godzin) lub w trybie tygodniowym w ramach nauczania blokowego. Przekazywana jest tam wiedza zawodowa, a także wiedza z przedmiotów obowiązkowych, takich jak: język niemiecki, polityka, wychowanie fizyczne oraz zazwyczaj matematyka, język angielski i jeden przedmiot fakultatywny.

Elektromechaniczka to zawód z przyszłością.
Elektromechaniczka to zawód z przyszłością. © picture alliance / Rupert Oberhäuser

Jakie są możliwe rodzaje świadectw?

Poza egzaminem pośrednim odbywa się również egzamin końcowy (w rzemiośle – egzamin czeladniczy), który jest przeprowadzany przez poszczególne izby, a w przypadku Izby Przemysłowo-Handlowej w sposób jednolity w całych Niemczech. Po pomyślnie zdanym egzaminie wydawane jest świadectwo czeladnika lub pracownika wykwalifikowanego.

Czy oprócz kształcenia dualnego istnieją również inne możliwości edukacji?

W wielu sektorach szkoły zawodowe oferują uznawane programy kształcenia zakończone egzaminem państwowym. W takim przypadku część praktyczna jest nauczana zarówno w szkole, jak i w ramach praktyk zawodowych.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: