„Nie odwracaj wzroku!”

Wszędzie na świecie istnieje korupcja. Tutaj dowiesz się, czym skutkuje nadużywanie władzy dla własnych korzyści i jak można z tym walczyć.

Korupcja to nadużycie władzy - tu przekupywana jest lekarka.
Korupcja to nadużycie władzy - tu przekupywana jest lekarka. picture alliance / dpa-tmn

Niemiecka polityka opiera się na wartościach zapisanych w Ustawie Zasadniczej. Te wartości Niemcy reprezentują również na arenie międzynarodowej: dotyczy to także walki z korupcją. W związku z tym kilka ministerstw wspiera organizację pozarządową Transparency International w jej walce z korupcją. Krajowe biuro Transparency jest autonomiczne finansowo i nie otrzymuje żadnych pieniędzy od rządu niemieckiego.

Tutaj prawniczka Sylvia Schenk, członkini i była przewodnicząca TI Niemcy, opowiada o niebezpieczeństwach związanych z korupcją.  

Co roku Transparency International publikuje Indeks Percepcji Korupcji, który klasyfikuje 180 krajów.
Co roku Transparency International publikuje Indeks Percepcji Korupcji,
który klasyfikuje 180 krajów.
picture alliance/dpa

Czym jest korupcja?

Korupcja to nadużywanie powierzonej władzy dla własnej korzyści - kosztem najbiedniejszych i najbardziej bezbronnych:
 

 • Biegły bierze pieniądze i w zamian „nie zauważa” braków w zakresie bezpieczeństwa w fabryce.
 • Po trzęsieniu ziemi celnik wpuszcza do kraju sprzęt ratunkowy tylko za dodatkową opłatą.
 • Rodzice muszą przekupić lekarza, aby ich ranne dziecko było poddane leczeniu.
 • Prezydent związku piłki nożnej zmusza kobiety do uprawiania seksu w zamian za pozostawienie ich w drużynie.
 • Przewoźnik odpadów składuje gdzieś nielegalnie toksyczne odpady za niewielką opłatą.
 • Przedsiębiorstwo przekupuje urzędników państwowych w celu uzyskania rządowych kontraktów.


Dlaczego korupcja jest szkodliwa i stanowi przestępstwo?
 

 • Fabryka się zawala, są ofiary śmiertelne i ranni.
 • Ratowanie ofiar trzęsienia ziemi jest opóźnione.
 • Na wyżywienie rodziny brakuje pieniędzy, które przeznaczone zostały na łapówkę.
 • Kobiety grające w piłkę nożną są wykorzystywane seksualnie.
 • Toksyczne odpady zanieczyszczają wodę pitną.
 • Korupcja jest eksportowana, praworządność jest podważana.


Tam, gdzie prawo i porządek nie mają zastosowania, ludzie żyją niebezpiecznie, w uzależnieniu od innych i ubóstwie. Ale ryzykowne są również inwestycje, gospodarka jest sparaliżowana, środowisko zniszczone, kraj splądrowany.

Zero tolerancji dla łamania zasad.

Sylvia Schenk

Jak walczyć z korupcją?

Z zachowaniem przejrzystości i zerowej tolerancji dla łamania zasad. Przestępcy nie mogą pozostać bezkarni.
 

 • Przedsiębiorstwa muszą zapewnić zgodność działalności z regulacjami prawnymi i przyjętymi normami (compliance), tzn. przestrzeganie przepisów w kraju i w swoich łańcuchach dostaw. Wymiar sprawiedliwości, media i społeczeństwo obywatelskie zapewniają wdrożenie.
 • Ważne jest, aby chronić dziennikarzy i informatorów na całym świecie.
 • Wykorzystanie funduszy państwowych musi być ujawniane i kontrolowane oraz powiązane ze spełnieniem kryteriów zarządzania.
 • Dla każdego z osobna oznacza to: odrzuć, zgłoś lub - w środowisku wysokiego ryzyka – zgłoś anonimowo korupcję i zwróć się o pomoc.
 • Ale przede wszystkim: nie odwracaj wzroku i nie milcz, chroniąc tym samym sprawców.


Ale przede wszystkim: nie odwracaj wzroku i nie milcz, nie chroń sprawców.

Sylvia Schenk
Sylvia Schenk

 


Sylvia Schenk, prawniczka w walce z korupcją, szefowa sportowej grupy roboczej Transparency International Deutschland e.V., uczestniczka olimpiady w 1972 r.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: