Edukacja z partnerami

Coś więcej niż tylko cyfryzacja: pięć faktów na temat zaangażowania Niemiec na rzecz edukacji dla potrzeb współpracy rozwojowej.

Współpraca rozwojowa przygotowuje również do pracy z komputerem PC.
Współpraca rozwojowa przygotowuje również do pracy z komputerem PC. dpa

W ponad 50 krajach partnerzy niemieccy korzystają z projektów edukacyjnych i szkoleniowych finansowanych przez niemieckie Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ).

Niemcy są największym światowym sponsorem współpracy rozwojowej w zakresie edukacji zawodowej. W ostatnich latach finansowanie publiczne przekroczyło nawet wkład Komisji Europejskiej i Banku Światowego.

W 2018 roku Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) zainwestowało 970 mln euro w międzynarodowe projekty edukacyjne. Oznacza to ponad dwukrotne zwiększenie środków w porównaniu z rokiem 2013. Oprócz państwowej współpracy rozwojowej pieniądze te przyniosą również korzyści projektom prowadzonym przez kościoły, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego i partnerom do współpracy w gospodarce.

BMZ określa pięć obszarów działania w celu kształtowania cyfrowej transformacji we współpracy rozwojowej z partnerami międzynarodowymi: praca, lokalna innowacyjność, równe szanse, dobre zarządzanie i prawa człowieka oraz pozyskiwanie danych na potrzeby rozwoju.

29 międzynarodowych projektów latarni morskich, które promują dostęp kobiet do technologii cyfrowych oraz poprawiają perspektywy kształcenia i zatrudnienia, zostało zaprezentowanych na platformie internetowej niemieckiej inicjatywy eSkills4Girls.

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: