Wspólna nauka

Niemcy promują edukację na rzecz współpracy rozwojowej na całym świecie. Przyjrzyj się tym trzem projektom.

Konferencja w sprawie „exceed” na Uniwersytecie Monachijskim.
Konferencja w sprawie „exceed” na Uniwersytecie Monachijskim. CIH

„exceed” – osiągnięcia wybitnych uczelni w zakresie współpracy na rzecz rozwoju

W jaki sposób można połączyć globalne badania naukowe w sieć i jednocześnie wzmocnić Agendę ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju? Program „exceed” ma na to odpowiedź: pięć niemieckich uczelni jest powiązanych z około 40 instytucjami partnerskimi w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Wspólnie przyczyniają się one do jeszcze ściślejszego dostosowania szkolnictwa wyższego do celów Agendy 2030, a także współpracują w tym celu ponad granicami dyscyplinarnymi.

#eSkills4Girls

Co pomaga w walce z „przepaścią cyfrową” (digital divide)? Przepaść cyfrowa nie tylko dzieli kraje uprzemysłowione i kraje rozwijające się. Ponieważ szczególnie kobiety i młode dziewczyny w krajach rozwijających się są zbyt często wykluczane z korzystania z możliwości płynących ze zmian cyfrowych, podczas niemieckiej prezydencji G20 w 2017 roku został uruchomiony projekt „eSkills4Girls”. Jest on nadal realizowany, na przykład w postaci prowadzonych przez kobiety działające w sieci #eSkills4Girls warsztatów w dwunastu afrykańskich krajach podczas Africa Code Week 2019.

Dualny system kształcenia zawodowego – w Wietnamie i na całym świecie

W jaki sposób niemiecki dualny model kształcenia zawodowego może odnieść sukces również w innych krajach? Na przykład poprzez finansowany przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii program „Skills Experts”, realizowany w wybranych izbach handlowych za granicą (AHK). Wspiera on rozwój działalności w zakresie kształcenia zawodowego i uwzględnia również lokalne wymagania niemieckich przedsiębiorstw. Dualny system edukacji jest szczególnie efektywny, ponieważ łączy kształcenie teoretyczne w instytucjach szkoleniowych z praktycznym kształceniem w przedsiębiorstwach.

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: