„Odkryj swój talent”

Shyamal Majumdar, ekspert UNESCO z Bonn na temat walki z bezrobociem wśród młodzieży

Szkolenie zawodowe w Etiopii: sukces dzięki praktycznym umiejętnościom
Szkolenie zawodowe w Etiopii: sukces dzięki praktycznym umiejętnościom dpa

Indyjski ekspert ds. edukacji Shyamal Majumdar kieruje Międzynarodowym Centrum Kształcenia Zawodowego UNESCO (UNESCO-UNEVOC) z siedzibą w Bonn od 2011 roku. Wywiad na temat globalnego potencjału kształcenia i szkolenia zawodowego.

Shyamal Majumdar: „Kluczem jest szkolenie zawodowe.”
Shyamal Majumdar: „Kluczem jest szkolenie zawodowe.” UNESCO-UNEVOC

Panie Doktorze, wysokiej jakości edukacja jest czwartym z celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju. Podkreśla się w nim wartość kształcenia zawodowego. Dlaczego zyskuje ono na znaczeniu na całym świecie?
Kształcenie zawodowe jest kluczem do wielu kwestii ujętych w programie rozwoju ONZ. Imperatywy społeczne, technologiczne, gospodarcze i z zakresu polityki edukacyjnej sprawiły, że kształcenie zawodowe stało się priorytetem we wszystkich regionach świata. Teraz, gdy milenijne cele rozwoju wzmocniły szkolnictwo podstawowe i średnie, bardzo duża liczba absolwentów szkół potrzebuje pracy. Dla wielu z nich kształcenie zawodowe może być okazją do kontynuowania edukacji, zdobycia praktycznych umiejętności i kompetencji oraz odkrycia własnych talentów. W odniesieniu do zmian klimatu istnieje jednak również konieczność zrównoważonego rozwoju: umiejętności rzemieślnicze i techniczne mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju odnawialnych źródeł energii i czystych technologii. Jest też imperatyw ekonomiczny, ponieważ brak miejsc pracy na całym świecie nie jest wprawdzie głównym problemem, ale umiejętności kandydatów zbyt rzadko pasują do poszukiwanych profili zawodowych. Nie chcemy edukacji tylko dla edukacji. Chcemy edukacji, która kwalifikuje ludzi do pracy - a kształcenie zawodowe podejmuje się tego w sposób decydujący.

Jaki jest trzon działalności UNESCO-UNEVOC?
Zarządzamy globalną siecią instytucji kształcenia zawodowego. Na całym świecie istnieje 255 centrów UNEVOC w blisko 165 krajach. W każdym kraju centra UNEVOC zostały zaprojektowane tak, aby skutecznie przyczyniać się do poprawy systemu kształcenia zawodowego. Rozwój potencjału na rzecz lepszego kształcenia zawodowego jest kluczowym elementem naszej pracy. Przywiązujemy również dużą wagę do wymiany wiedzy pomiędzy różnymi krajami. Wszyscy możemy się od siebie nawzajem czegoś nauczyć.

Jak ocenia Pan stan kształcenia zawodowego w Niemczech?
Wiodąca rola Niemiec w kształceniu zawodowym jest znana na całym świecie. System kształcenia zawodowego ma w Niemczech ogromną tradycję, a w szczególności dualny system kształcenia zawodowego już od dłuższego czasu odnosi sukcesy. Jest to również jedna z przyczyn, dzięki której Niemcy wyjątkowo dobrze zniosły światowy kryzys finansowy 2008 roku. W Niemczech wciąż ogromne znaczenie przywiązuje się do kształcenia zawodowego; znajduje to również odzwierciedlenie w jakości odpowiednich miejsc pracy i partnerstw społecznych. Chcemy rozpowszechnić te mocne strony kształcenia zawodowego na całym świecie. Cieszymy się, że Niemcy są naszym gospodarzem i ściśle współpracujemy z wieloma niemieckimi ministerstwami i organizacjami, takimi jak Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań, Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ) oraz Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (BIBB).

Jakie tematy będą szczególnie ważne dla UNESCO-UNEVOC w nadchodzących latach?
Będziemy nadal walczyć z bezrobociem wśród młodzieży, ponieważ uważamy, że jest to główne wyzwanie stojące przed światem. Szczególny nacisk kładziemy na innowacyjność i podejście oddolne przy zakładaniu firm, a także wspieramy działania związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej. Innym głównym celem UNESCO-UNEVOC jest zapewnienie większej integracji w kształceniu zawodowym kobietom i grupom społecznym znajdującym się w niekorzystnej sytuacji. Produkt narodowy brutto nie jest jedyną miarą sukcesu. Oczywiście potencjał cyfryzacji również odgrywa dla nas ważną rolę. Uruchomiliśmy na przykład projekt „Łączenie innowacji i uczenia się w systemie kształcenia i szkolenia technicznego i zawodowego TVET” (BILT). Jednym z głównych celów BILT-u jest umożliwienie wymiany doświadczeń i partnerskiego uczenia się poprzez sieć UNEVOC w zakresie digitalizacji i przemysłu 4.0, zmian klimatu, przedsiębiorczości i migracji.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany?
Subscribe here: