Ana içeriğe geç

“Kendi yeteneğini keşfetmek”

UNESCO’nun meslek eğitimi merkezini yöneten Shyamal Majumdar, kuruluşun genç nüfusta işsizlikle mücadele çalışmalarını anlatıyor.

Söyleşi: Johannes Göbel, 08.11.2019
TUR: " Etiyopya’da mesleki eğitim: Pratik becerilerle gelen başarı".
TUR: " Etiyopya’da mesleki eğitim: Pratik becerilerle gelen başarı". © dpa

Hintli eğitim uzmanı Shyamal Majumdar 2011 yılında bu yana UNESCO’nun Bonn merkezli meslek eğitimi merkezini (UNESCO-UNEVOC) yönetiyor. Meslek eğitiminin dünya çapındaki potansiyeline dair bir röportaj.

Shyamal Majumdar: “Meslek eğitimi anahtar niteliğinde”
Shyamal Majumdar: “Meslek eğitimi anahtar niteliğinde” © UNESCO-UNEVOC

Sayın Dr. Majumdar, nitelikli eğitim Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden dördüncüsü ve meslek eğitiminin değerine vurgu yapıyor. Bu eğitim alanına tüm dünyada verilen önemin artmasını neye bağlıyorsunuz?
Meslek eğitimi BM’nin kalkınma ajandasındaki pek çok konu bakımından anahtar niteliğinde. Eğitim politikası, sosyal durum, teknolojik ve ekonomik zorunluluklar meslek eğitimini dünyanın pek çok bölgesinde başlıca önceliklerden biri haline getirdi. Milenyum Kalkınma Hedeflerinin ilk ve orta öğretimi güçlendirmesinin ardından çok sayıda lise mezununun işe ihtiyacı var. Meslek eğitimi bunlardan pek çoğuna eğitimlerini ilerletmede, pratik beceriler ve yeni yetkinlikler kazanmada ve kendi yeteneklerini keşfetmede yardımcı olabilir. Özellikle de iklim değişikliği bağlamında sürdürülebilir kalkınma bir zorunluluk haline geliyor: Zanaat ve teknik beceriler, yenilenebilir enerjilerin ve temiz teknolojilerin inşası için elzem. Ayrıca ekonomik anlamda da bir yükümlülüğümüz var, zira dünyada aslında çalışan ihtiyacı bakımından bir eksik olmamasına rağmen pek çok durumda aranan kriterlerle başvuranların becerileri örtüşmüyor. Biz sadece eğitim olsun diye eğitim istemiyoruz. Biz insanları iş yaşamına hazırlayan bir eğitim istiyoruz. Meslek eğitimi de bunu en iyi biçimde yerine getiriyor.

UNESCO-UNEVOC’un başlıca çalışma alanı ne?
Biz meslek eğitim kurumlarının yer aldığı küresel bir ağı yönetiyoruz. Dünya çapında 165 ülkede toplam 225 UNEVOC merkezi bulunuyor. Bu merkezler bulundukları ülkelerdeki meslek eğitim sistemini geliştirme hedefiyle çalışıyor. Meslek eğitimi için kapasite gelişimi (capacity development) çalışmalarımızın asli öğelerinden biri. Ayrıca ülkeler arasında bilgi alışverişine de büyük önem atfediyoruz. Her ülkenin birbirinden öğrenebileceği şeyler var.

 

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Üçüncü taraf içeriği

İçeriği gömmek için etkinliğiniz hakkında veri toplayabilen YouTube kullanıyoruz. Lütfen ayrıntıları kontrol et ve bu içeriği görmek için hizmeti kabul et.

Rıza formunu aç

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Almanya’nın meslek eğitimi alanındaki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Almanya’nın meslek eğitimi alanında öncü bir role sahip olduğu tüm dünyada biliniyor. Meslek eğitimi sistemi Almanya’da çok köklü bir geleneğe sahip ve özellikle ikili meslek eğitimi sistemi uzun zamandır başarıyla yürütülüyor. Almanya’nın 2008 küresel mali krizini bu kadar iyi şekilde atlatmasında da etkisi oldu. Almanya’da meslek eğitimine her zaman büyük önem atfediliyor. Bunu meslek alanlarında ortaya çıkarılan işlerin kalitesinde ve sosyal kurumlarla meslek eğitimi alanında yürütülen ortaklıklarda da görmek mümkün. Biz meslek eğitiminin bu güçlü yönlerini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Almanya’nın kurumumuza ev sahipliği yapmasından çok memnunuz ve Federal Eğitim Bakanlığı, Kalkınmaya Yönelik Ekonomik İşbirliği Bakanlığı, Alman Uluslararası İşbirliği Teşkilatı (GIZ) ve Federal Meslek Eğitimi Enstitüsü (BIBB) gibi bakanlık ve kuruluşlarla yoğun bir işbirliği halindeyiz.

Önümüzdeki yıllarda UNESCO-UNEVOC için önemli rol oynayacak konular hangileri?
Genç nüfusta işsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz çünkü bunun dünyadaki başlıca sorunlardan biri olduğuna inanıyoruz. Şirket kuruluşlarında yenilikçilik ve tabandan yukarıya örgütlenme (bottom-up) anlayışlarına özellikle ağırlık veriyoruz ve start up çalışmalarını da destekliyoruz. UNESCO-UNEVOC asli hedeflerinden biri de meslek eğitimini, kadınları ve dezavantajlı toplumsal grupları daha iyi kapsayacak hale getirmek. Milli gelir bir ülkenin başarısını ölçmek için tek ölçüt değil. Elbette dijitalleşmenin getirdiği potansiyel de bizim için çok önemli. Örneğin “Bridging Innovation and Learning in TVET” (BILT) adlı bir projeyi hayata geçirdik. Bu projenin hedefi dijitalleşme, sanayi 4.0, iklim değişikliği, girişimcilik ve göç konularında UNOVEC ağı aracılığıyla tecrübe aktarımı ve eşli öğrenmeyi (peer learning) olanaklı hale getirmek.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany?
Subscribe here: