Ana içeriğe geç

Made in Germany İklim Koruma

İklimin daha fazla korunması için uğraş: İklim uzmanı Falko Ueckerdt, iklim değişikliğine karşı verilen uluslararası mücadelede Almanya’nın oynadığı rolü anlatıyor.  

Kim Berg, 03.11.2020
Almanya, Varzazat’ta güneş enerjisi santralinin inşasına destek oldu.
Almanya, Varzazat’ta güneş enerjisi santralinin inşasına destek oldu. © picture alliance / Photoshot

Alman politikası anayasada belirlenen değerlere karşı bir yükümlülük taşıyor. Almanya bu değerleri uluslararası ortamda da temsil ediyor: 2015 Paris İklim Konferansı’nda 150 ülkenin lideri küresel ısınmayı iki derecenin (celsius) altında tutma konusunda söz verdi. Potsdam İklim Sonuçlarını Araştırma Enstitüsü (PiK) Ulusal Enerji Dönüşümü Ekibi Başkanı Falko Ueckerdt, iklim hedeflerinin ulaşılmasında Almanya’nın ne rol oynadığını açıklıyor.  

Falko Ueckerdt Potsdam İklim Sonuçlarını Araştırma Enstitüsü’nde (PIK) yönetici ve araştırmacı.
yönetici ve araştırmacı. © Potsdam Institute / Youtube

İki derecelik üst sınırın aşılmaması için dünya ekonomisinin ne şekilde değişmesi gerekir?
2 °C ısınmanın altında kalmak için, küresel CO2 emisyonlarının en geç 2070 yılına kadar sıfıra inmesi, yani CO2’nin iklime etkisiz kılınmasına ulaşılmak zorunda. Geriye kalan CO2 bütçesi dağıtıldığında, yani henüz izinli emisyonların toplam miktarı dünya nüfusuna kişi başına dağıtıldığında,  kişi başına düşen yüksek CO2 emisyonları nedeniyle, sanayi ülkelerininin daha 2050 yılında iklime zararsız hale gelmeleri gerekir.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Üçüncü taraf içeriği

İçeriği gömmek için etkinliğiniz hakkında veri toplayabilen YouTube kullanıyoruz. Lütfen ayrıntıları kontrol et ve bu içeriği görmek için hizmeti kabul et.

Rıza formunu aç

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Almanya uluslararası iklim hedeflerine ulaşılmasında nasıl bir rol oynuyor?
Almanya’daki ve AB’deki enerjide dönüşüm programı kısmen uluslararası düzeyde öncü örnek olabilir. Bu deneysel çabanın ilk aşaması az çok başarılı oldu. Almanya büyük bir sanayi ülkesinin elektrik tedarikinde 15 yıl içinde geniş çapta kulvar değiştirebileceğini kanıtladı. Bu gelişme de küresel düzeyde güneş ve rüzgardan elde edilen elektriğe giden yolu açtı.

Deneyin ikinci aşaması ise daha zor olacak. Almanya en geç 2050’ye kadar iklim üzerinde sıfır etki hedefine ulaşmak istiyor. Elektrik sektörü için bunun anlamı yenilenebilir enerjiler alanında daha da genişleme ve geri kalan kömür, en sonunda da doğalgaz kaynaklı elektriğe veda edilmesi demek. Bu sağlanırsa sera gazı salımının yaklaşık üçte birinin önüne geçilmiş olacak. Geri kalan bölüm için iklim koruma çabalarının ciddi ve seri biçimde ulaşımda, binalarda, sanayide ve tarımda sürdürülmesi gerek.

Almanya AB düzeyinde anahtar rol oynuyor ve karara bağlanan, 2050 yılına kadar AB çapında iklime zararsız hale gelme hedefi doğrultusunda uğraş verdi
Falko Ueckerdt

AB sınırları içinde iklimin daha yoğun korunması yolunda Almanya’nın verdiği uğraşı nasıl değerlendiriyorsunuz?
AB düzeyinde Almanya bir anahtar rol oynuyor ve bütün AB için geçerli hedef olan, 2050’ye kadar iklime zararsız hale gelme hedefi doğrultusunda uğraş verdi. Günümüzde Almanya 2030 iklim hedefinin daha da yükseltilerek, sera gazlarının en az yüzde 55 oranında (1990’a kıyasla) azaltılması için uğraşıyor. AB’nin hedef yükseltmesinin bir sonucu olarak Almanya, 2030’a kadar azaltma hedefini öyle yükseltecek ki, AB için geçerli hedefi muhtemelen aşacaktır.

Peki, Almanya uluslararası ortamda nasıl bir uğraş veriyor?
Almanya, endüstri politikasıyla iklim politikasını gitgide birbirine bağlamak suretiyle dünya çapındaki teknoloji transferini destekliyor. Özellikle inovatif elektrifikasyon teknolojileri muhtemelen dünya düzeyinde anahtar teknolojiler haline gelecektir. Elektrifikasyon; yenilenebilir enerjinin trafik, bina ve endüstri sektörleriyle bu sektörlerin birbirine bağlanmasının dijitalizasyonunu tanımlamaktadır. Bunların içinde endüstri süreçleri için elektrikli otomobiller, ısı pompaları, eletrikli fırın ve kaloriferler olduğu gibi, hidrojen ve sentetik yakıtlar da var. İklime zararsız hale yönelik küresel dönüşümde, ekonomik fırsatlar ve yeni satış pazarları, özellikle ilk olarak iklimin korunmasını ciddiye almış ülkeler ve firmalar için oluşacaktır.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: