Przejdź do głównej zawartości

Na rzecz zrównoważonego rozwoju na całym świecie

Niemiecka Strategia Zrównoważonego Rozwoju opiera się na Agendzie 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych. Trzy pytania i odpowiedzi.

29.05.2021
Wyznaczają kierunek: 17 celów Agendy 2030
Wyznaczają kierunek: 17 celów Agendy 2030 © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Jakie są cele Niemieckiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju?

Wysokiej jakości edukacja, ochrona klimatu, równouprawnienie płci – cele Agendy 2030 wyznaczają ramy dla zrównoważonej przyszłości na całym świecie. Również Niemiecka Strategia Zrównoważonego Rozwoju, która po raz pierwszy została przyjęta w 2002 roku, od 2016 roku kieruje się tymi wyznaczonymi przez ONZ celami. Rząd federalny jest przekonany, że globalne wyzwania można pokonać tylko poprzez wspólne działanie.

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Jak skuteczna jest strategia zrównoważonego rozwoju?

Odnotowano sukcesy zarówno w Niemczech, jak i na całym świecie. Na przykład w Niemczech wzrósł udział energii odnawialnych w zużyciu energii elektrycznej. Na całym świecie poprawił się dostęp do bezpiecznie zarządzanych zasobów wody pitnej, a kobiety są silniej reprezentowane na stanowiskach kierowniczych. Jednocześnie nadal istnieją poważne wyzwania, a poczynione już postępy są zagrożone przez pandemię koronawirusa. Na przykład ostatnio wzrosła liczba głodujących ludzi na świecie. „Dlatego też rząd federalny chce przyspieszyć tempo na drodze do bardziej zrównoważonego rozwoju – zarówno w kraju, jak i we współpracy międzynarodowej”, pisze kanclerz Angela Merkel w przedmowie do kolejnego etapu Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2021.

Kto pracuje nad wdrażaniem?

Zrównoważony rozwój dotyczy wszystkich. Dlatego oprócz polityki zaangażowane są przedsiębiorcy, naukowcy, stowarzyszenia, fundacje, organizacje oraz konsumentki i konsumenci. Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju doradza rządowi federalnemu i kształtuje dialog między wszystkimi uczestniczącymi stronami. Imme Scholz jest zastępcą przewodniczącego Rady. Scholz stwierdził, że szczególnie na tle pandemii koronawirusa „roszczenie Niemiec do prowadzenia globalnej polityki strukturalnej i tym samym kształtowania międzynarodowych warunków ramowych w taki sposób, aby wspierały one zrównoważony rozwój, jest właściwe i konieczne.”

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: