Przejdź do głównej zawartości

Historyczna rezolucja przeciwko plastikowym odpadom

Niemcy uważają, że przełomowe głosowanie w sprawie plastikowych odpadów podczas Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA) w Nairobi było wielkim sukcesem.

13.03.2022
Aktywista Benjamin von Wong przed dziełem sztuki z tworzywa sztucznego w Nairobi
Aktywista Benjamin von Wong przed dziełem sztuki z tworzywa sztucznego w Nairobi © picture alliance / ZUMAPRESS.com

Zgromadzenie ONZ ds. Środowiska (UNEA) chce położyć kres zanieczyszczeniu świata plastikowymi odpadami. Podczas 5. sesji w Nairobi w marcu 2022 roku członkowie organizacji uzgodnili, że do 2024 roku zawrą prawnie wiążące porozumienie, które ureguluje kwestie bezpiecznego dla środowiska postępowania z tworzywami sztucznymi, począwszy od ich produkcji i wykorzystania, a skończywszy na recyklingu lub wyrzuceniu do śmieci. Niemcy uważają tę decyzję za wielki sukces, „porównywalny z paryskim porozumieniem w sprawie ochrony klimatu” - powiedziała w Nairobi federalna minister środowiska, ochrony przyrody, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony konsumentów Steffi Lemke.

Nasze oceany toną w śmieciach.
Steffi Lemke, federalna minister środowiska

Kompleksowe podejście do walki z odpadami z tworzyw sztucznych było głównym celem niemieckiego rządu, który od dawna prowadził kampanię w tej sprawie wraz z wieloma krajami Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji i Europy. Międzynarodowa i wielostronna walka ze zmianami klimatu oraz lepsza ochrona środowiska to jeden z głównych celów koalicji rządzącej. „W Niemczech, w Europie i na świecie będę działać na rzecz solidnych i wiążących przepisów dotyczących plastikowych odpadów i ochrony mórz” - powiedziała Lemke. „Nasze oceany toną w śmieciach. Zaśmiecanie oceanów ogromnymi ilościami plastiku stanowi ogromny problem ekologiczny, który szkodzi życiu zwierząt i roślin, a także ludziom.”

Intencje rządu federalnego minister opisała w następujący sposób: „Nowy rząd Niemiec jest zaangażowany w tworzenie ambitnych globalnych ram ochrony różnorodności biologicznej. Ponadto chcemy, aby synergia między ochroną klimatu, przyrody i ochroną zasobów była jeszcze skuteczniej wykorzystywana.”

Delegaci cieszą się z wyników głosowania przeciwko odpadom z tworzyw sztucznych.
Delegaci cieszą się z wyników głosowania przeciwko odpadom z tworzyw sztucznych. © picture alliance / ZUMAPRESS.com

450 mln ton tworzyw sztucznych

Na całym świecie przemysł wytwarza ponad 450 milionów ton tworzyw sztucznych rocznie, z czego tylko 45 milionów ton jest poddawanych recyklingowi. Jak szacuje Program Środowiskowy ONZ (UNEP), ludzie w sposób niekontrolowany wyrzucają do środowiska ponad 90 milionów ton odpadów, z czego około 11 milionów ton trafia do morza. W wyniku tego w oceanach utworzyły się ogromne wiry śmieciowe. Plaże są zanieczyszczone, zwierzęta morskie skażone, a mikroplastik, który powstaje w wyniku rozkładu produktów, dostaje się do łańcucha pokarmowego.

Po spotkaniu UNEA w Nairobi odbyły się obchody 50. rocznicy powstania UNEP. Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych jest najważniejszym graczem wspólnoty międzynarodowej w dziedzinie polityki ochrony środowiska i jest wspierany przez rząd niemiecki na wiele sposobów. Jest to najwyższy organ decyzyjny ONZ w dziedzinie ochrony środowiska.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: