Przejdź do głównej zawartości

Adaptacja do zmian klimatu

Globalne ocieplenie stawia poważne wyzwania także przed Niemcami. Tutaj dowiesz się, jakie działania podejmuje w tej sprawie rząd.

13.03.2022
Ponowne zalesianie drzewami odpornymi na ciepło
Ponowne zalesianie drzewami odpornymi na ciepło © picture alliance / Jochen Tack

Klimat zmienia się na całym świecie. Zmiany klimatu mają zasadniczy wpływ na warunki życia wszystkich ludzi. „Ekosystemy, my ludzie i nasza infrastruktura – np. zaopatrzenie w wodę, system opieki zdrowotnej, ale także nasze miasta – są przystosowane do panującego tu klimatu” - mówi Dirk Messner, prezes Federalnej Agencji Ochrony Środowiska (UBA). Prawdą jest, że Niemcy „mogą dzięki stosunkowo korzystnym warunkom klimatycznym lepiej przygotować się na wzrost temperatury niż ma to miejsce w wielu innych regionach świata. Dlatego powinniśmy udzielić tam wsparcia, ponieważ żyjemy w świecie opartym na wzajemnych powiązaniach” - wyjaśnia Messner specjalistycznemu portalowi „Klimareporter”. Jeden problem pozostaje jednak nadal aktualny: „Nasze ekosystemy nie są w stanie przystosować się tak szybko.”

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Polityka klimatyczna w Niemczech opiera się na dwóch filarach. Jednym z nich jest walka ze zmianami klimatycznymi poprzez unikanie emisji gazów cieplarnianych i zrównoważoną restrukturyzację gospodarki. Natomiast drugim jest przystosowanie do nieuniknionego wzrostu temperatury. W związku z tym w 2008 roku rząd niemiecki przyjął strategię adaptacyjną:


Działania nadrzędne
 

 • porady ekspertów dla gmin
 • prognozowanie i obliczanie spodziewanych szkód spowodowanych zmianami klimatycznymi


Usprawnienie współpracy
 

 

Nawadnianie terenów zielonych w miastach
Nawadnianie terenów zielonych w miastach © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Ekstremalne warunki pogodowe: susza, upał, ulewne deszcze
 

 • promowanie chłodzenia miast poprzez zazielenianie, tworzenie i ochrona korytarzy świeżego powietrza
 • strategia wodna określa priorytety w zakresie wykorzystania wody do picia, wody przemysłowej, wody dla rolnictwa itp.
 • fundusz na rzecz klimatu leśnego finansuje ochronę lasów i torfowisk
 • lasy należące do rządu federalnego są zalesiane w sposób korzystny dla klimatu.


Powodzie, wysokie stany wód
 

 • renaturyzacja rzek i terenów zalewowych w celu zapobiegania powodziom
 • poprawa gospodarki wodami opadowymi na terenach zabudowanych
 • poprawa ochrony przeciwpowodziowej wzdłuż rzek i wybrzeży


Środki ostrożności dla grupy ryzyka
 

 • promowanie przystosowania placówek społecznych
 • szkolenie pracowników sektora społecznego, opieki i zdrowia
 • wdrożenie systemów monitorowania zdrowia i środowiska


Działania te mają na celu identyfikację zagrożeń dla ludności, siedlisk przyrodniczych i gospodarki oraz zapobiegawcze reagowanie. „Jeśli dojdzie do poważnych zmian klimatycznych, będziemy musieli przebudować to wszystko w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, aby przygotować się na radykalnie odmienne warunki pogodowe” - mówi Dirk Messner z UBA.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: