Przejdź do głównej zawartości

Prawo człowieka do wody

Zmiany klimatu stanowią również zagrożenie dla wody pitnej. Ekspert ONZ Léo Heller wyjaśnia, dlaczego czysta woda jest prawem człowieka.

17.03.2020
Leo Heller jest od 2014 roku specjalnym sprawozdawcą ONZ.
Leo Heller jest od 2014 roku specjalnym sprawozdawcą ONZ.

Brazylijczyk Léo Heller jest od sześciu lat specjalnym sprawozdawcą ONZ ds. prawa do wody i urządzeń sanitarnych. W szczególności Niemcy i Hiszpania były zaangażowane na rzecz utworzenia tego urzędu w ONZ. W 2008 roku, w następstwie rezolucji Rady Praw Człowieka ONZ, powołano niezależnego specjalnego sprawozdawcę, który monitoruje przestrzeganie praw na całym świecie - w 2014 roku stanowisko to objął Léo Heller. W 2010 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała prawa do czystej wody pitnej i urządzeń sanitarnych za prawa człowieka.

Proszę Pana, jakie posiada Pan obowiązki jako specjalny sprawozdawca?

Monitoruję globalne przestrzeganie praw człowieka do czystej wody pitnej i urządzeń sanitarnych. W tym celu odwiedzam wiele różnych krajów, aby zapoznać się z sytuacją na świecie. Następnie przygotowuję sprawozdania dla Rady Praw Człowieka i Zgromadzenia Ogólnego ONZ, w których analizuję różnice w zapewnieniu warunków sanitarnych w wielu krajach i wskazuję na potencjalnie poważne naruszenia praw człowieka.

Motto Światowego Dnia Wody 2020 brzmi „Woda i zmiany klimatu”. Jak zmiany klimatyczne wpływają na dostęp do czystej wody?

Z jednej strony występuje coraz więcej susz, a z drugiej strony coraz więcej powodzi. Oba zjawiska utrudniają dostęp do czystej wody pitnej. W nadchodzących latach najważniejszym będzie zatem znalezienie odpowiedzi na pytania, jak ludzie mogą przystosować się do zmienionych sytuacji i jak możemy w przyszłości nadal gwarantować dostęp do czystej wody pitnej?

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Kto jest szczególnie dotknięty zmianami klimatycznymi?

Szczególnie osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej i chorzy, jak również ludność rdzenna. Skutki zmian klimatycznych nie wszędzie są tak samo silne – dotykają głównie tych, którzy już teraz muszą zmagać się z trudnymi warunkami społecznymi, politycznymi i ekologicznymi. I na tych ludziach musimy się skupić.

Nierówności i różnice w dochodach obecnie pogłębiają się, pojawia się więcej konfliktów, a skutki zmian klimatycznych są coraz większe.
Léo Heller, specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka w zakresie bezpiecznej wody pitnej i urządzeń sanitarnych

Co się stanie, jeśli świat nadal będzie podążał swoją drogą?

Zwiększają się nierówności i dysproporcje w dochodach, pojawia się więcej konfliktów, a skutki zmian klimatycznych są coraz większe. Taki rozwój sytuacji ma negatywny wpływ na dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych. Zagwarantowanie dostępu do wody pitnej na całym świecie będzie w przyszłości wielkim wyzwaniem. Decydenci polityczni muszą zatem podjąć wczesne działania w celu zapobiegania i przystosowywania. Niestety, w wielu krajach widzę tylko ograniczoną gotowość do podjęcia takich działań.

Rozmawiała: Kim Berg

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: