Przejdź do głównej zawartości

„Każdy kryzys nas w pewnym stopniu dotyczy.”

Niemcy są mocno zaangażowane w sprawy regionów kryzysowych. Ekkehard Brose, komisarz ds. cywilnej prewencji kryzysów i stabilizacji w Federalnym Urzędzie Spraw Zagranicznych, wyjaśnia, które tematy są szczególnie ważne.

01.04.2019
Ekkehard Brose na konferencji darczyńców na odbudowę Iraku
Ekkehard Brose na konferencji darczyńców na odbudowę Iraku © dpa

Jakimi zadaniami zajmuje się Pan w zakresie swojej pracy?

Polityka zagraniczna musi być dziś czymś więcej niż to, co być może wcześniej było rozumiane jako dyplomacja „klasyczna”. Zaangażowanie Niemiec w Afganistanie już wcześnie nam pokazało, że musimy wspierać pracę polityczną poprzez konkretne projekty w tym kraju. Nazywamy to „polityką zagraniczną z wykorzystaniem środków”.

Nie chodzi tu jednak o pomoc humanitarną, prawda?

Nie, pomoc humanitarna jest od 50 lat jednym ze stałych zadań Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w regionach kryzysowych. To, co jest stosunkowo nowe, to fakt, że jesteśmy również bezpośrednio zaangażowani w regiony kryzysowe poprzez stabilizowanie prac projektowych, na przykład poprzez mediację, wsparcie dla reformy sektora bezpieczeństwa lub promowanie struktur praworządności. W 2015 roku połączyliśmy nasze kompetencje i stworzyliśmy nowy wydział w Federalnym Urzędzie Spraw Zagranicznych.

 Ekkehard Brose
Ekkehard Brose, komisarz Federalnego Urzędu Spraw Zagranicznych ds. cywilnej prewencji kryzysów © Auswärtiges Amt

Również w odpowiedzi na kryzys w Syrii i dużą liczbę uchodźców w Niemczech?

Błędem byłoby zredukowanie naszego podejścia do ograniczania przyczyn uchodźstwa. W zglobalizowanym świecie, taki podstawowy wniosek wypływa być może z wydarzeń roku 2015, każdy kryzys nas w pewnym stopniu dotyczy. Nasz los jest na wiele sposobów powiązany z losem reszty świata, jeśli chodzi o zagrożenia transnarodowe, takie jak terroryzm lub wydarzenia środowiskowe, gospodarcze, kulturalne i polityczne.

Ostatecznie jest to kwestia przyjęcia jeszcze większej niż dotychczas odpowiedzialności za światowe struktury regulacyjne. Może się to udać jedynie w przypadku podejścia opartego na wielostronnej współpracy sieciowej.

Czy pomoc humanitarna i stabilizacja mogą być tak wyraźnie od siebie oddzielone?

W zasadzie tak. Pomoc humanitarna wynika z potrzeb, takich jak brak żywności lub wody. Strategiczne względy polityczne nie odgrywają na tym etapie właściwie żadnej roli, a najważniejszym priorytetem jest ratowanie życia ludzkiego. Z kolei stabilizacja zawsze opiera się na kryteriach politycznych, na przykład na pytaniu, w jaki sposób można wspierać prawowity rząd w przywracaniu stabilności w kraju, który został zniszczony przez wojnę i jest zagrożony terroryzmem.

Sam doświadczył Pan takiej sytuacji w Iraku, gdzie piastował Pan stanowisko ambasadora od 2014 do 2016 roku.

Irak jest rzeczywiście najlepszym przykładem polityki stabilizacyjnej w rozumieniu opisanym powyżej. Po wyzwoleniu obszarów podległych władzy IS, celem było stworzenie ludziom poczucia bezpieczeństwa w ich domach i możliwości poruszania się w przestrzeni publicznej bez obaw. Na przykład w Iraku stało się jasne, jak ważne jest, aby najpierw miasto, w którym niedawno toczone były walki, oczyścić z min, zanim w ogóle można będzie pomyśleć o dalszej stabilizacji i środkach polityki rozwojowej. Równie istotna jest obecność lokalnej policji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zaufania. Dlatego też Federalny Urząd Spraw Zagranicznych wspiera programy rozminowywania i rozbudowy policji w Iraku, ale także w wielu innych regionach na całym świecie. W międzyczasie ponad cztery z sześciu milionów przesiedleńców wewnętrznych w Iraku powróciło do swoich domów. To niezwykły sukces.

Kolejnym stosunkowo nowym obszarem działania jest klimat i bezpieczeństwo. Czy chodzi tu o skutki zmian klimatycznych?

Tak, a konkretnie chodzi o powiązanie skutków zmian klimatycznych z naszym zaangażowaniem w pomoc humanitarną i stabilizację. Dobrym tego przykładem jest basen jeziora Czad w Afryce Zachodniej, jeden z najbardziej dotkniętych kryzysem regionów na świecie. Zmiany klimatyczne działają tu jako dodatkowy czynnik nasilający konflikty. Uważamy, że naszym zadaniem, również we współpracy z lokalnymi partnerami, jest lepsze zrozumienie takich wzajemnych zależności i uwzględnienie ich w polityce stabilizacyjnej. W tym celu Niemcy wykorzystają również swoje członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Rozmawiał: Klaus Lüber

Ekkehard Brose jest komisarzem ds. cywilnej prewencji kryzysów i stabilizacji w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W ramach @AA_stabilisiert (@Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych_stabilizuje) informuje na Twitterze o bieżących projektach Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie zapobiegania kryzysom, stabilizacji, odbudowy po konfliktach i pomocy humanitarnej.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: