Przejdź do głównej zawartości

Miejsce w najwyższym gremium ONZ

Niemcy uwieńczyły sukcesem starania o miejsce niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Dlaczego to gremium jest takie ważne, wyjaśnia deutschland.de

Friederike Bauer, 17.09.2018
Minister Spraw Zagranicznych Heiko Maas w Kwaterze Głównej ONZ
Minister Spraw Zagranicznych Heiko Maas w Kwaterze Głównej ONZ © dpa

Niemcy zostały wybrane na lata 2019/2020 na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tym samym Niemcy – NRD i Republika Federalna Niemiec razem – po raz siódmy otrzymały mandat niestałego członka w tym ważnym gremium Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). deutschland.de odpowiada na najważniejsze pytania w tym zakresie.

Dlaczego Rada Bezpieczeństwa ONZ jest tak ważna?

Organizacja Narodów Zjednoczonych została utworzona po II wojnie światowej, aby uchronić ludzkość „przed cierpieniami, jakie niesie wojna”. Ta światowa organizacja miała zadbać o wolną od przemocy epokę współżycia państw. Organem centralnym w tym zakresie, sercem Organizacji Narodów Zjednoczonych, jest Rada Bezpieczeństwa. Na niej spoczywa główna odpowiedzialność za „zachowanie światowego pokoju i międzynarodowego bezpieczeństwa”. Tym samym stanowi ona najwyższy organ ONZ.

Czy uchwały Rady Bezpieczeństwa ONZ są wiążące?

Tak. Inaczej niż rezolucje Zgromadzenia Ogólnego, w którego skład wchodzą wszyscy członkowie ONZ, uchwały Rady Bezpieczeństwa są wiążące. W aspekcie prawa międzynarodowego wspólnota światowa musi przestrzegać uchwał Rady. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego mają z politycznego punktu widzenia charakter zalecający.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Co może uchwalić Rada Bezpieczeństwa ONZ?

Jeżeli Rada doszła do wniosku, że dane wydarzenie zagraża pokojowi na świecie, wówczas jej reakcją może być na przykład nałożenie na ten kraj sankcji, wysłanie wojska lub upoważnienie organizacji takich jak NATO do wysłania wojsk.

Ilu członków ma Rada Bezpieczeństwa ONZ?

Rada ma pięciu stałych członków z prawem weta. Są to Chiny, Francja, Wielka Brytania, Rosja i Stany Zjednoczone. Dodatkowo w jej skład wchodzi dziesięciu niestałych członków. Ich wybór odbywa się według klucza geograficznego: trzy państwa z Afryki, po dwa z Azji, Ameryki Łacińskiej i grupy zachodniej i jeden z Europy Wschodniej.

Jakich impulsów dostarczyły Niemcy podczas swojego członkostwa w latach 2011/2012?

Punktem ciężkości niemieckiej polityki w Radzie było zaangażowanie na rzecz praw człowieka, w szczególności praw kobiet i dzieci na obszarach konfliktów zbrojnych. Również prawo do wody pitnej i sanitarnego zabezpieczenia zajmowało wysoką pozycję na liście działań. Ponadto Niemcy angażowały się w pokojowe rozwiązywanie konfliktów i ochronę klimatu.

Na co Niemcy chcą tym razem położyć nacisk?

Oprócz aktualnych kryzysów i konfliktów, stanowiących znacznie przeważającą część agendy Rady Bezpieczeństwa, prawa człowieka i ochrona klimatu nadal pozostaną w centrum niemieckiej polityki w ramach ONZ. Zaangażowanie Niemiec dotyczy również zapobiegania konfliktom i opieki pokonfliktowej oraz tematu „zdrowia i bezpieczeństwa globalnego”.

Czy Niemcy miałyby szanse na miejsce stałego członka w Radzie?

Zasadniczo tak. Jako czwarty co do wielkości płatnik składek w Organizacji Narodów Zjednoczonych i jako największa gospodarka narodowa Europy Republika Federalna Niemiec należy bez wątpienia do grona tych państw, które mogą i chcą przejąć odpowiedzialność za pokój światowy. Jednakże wspólnota państw, mimo intensywnej, toczącej się od prawie 25 lat debaty w sprawie reform, w którą angażują się Niemcy, a w szczególności Brazylia, Indie i Japonia, nie potrafią porozumieć się w sprawie sposobu dokonania zmiany. Dlatego obserwatorzy nie wychodzą aktualnie z założenia, że Niemcy wkrótce będą na stałe zajmować miejsce przy słynnym stole Rady w kształcie podkowy.

Stałe Przedstawicielstwo Niemiec przy ONZ w Nowym Jorku

© www.deutschland.de