Przejdź do głównej zawartości

Przezwyciężanie kryzysów dzięki różnorodności biologicznej

Komisarz UE Sinkevičius ds. środowiska na temat różnorodności biologicznej, zrównoważonego rozwoju i potrzeby współpracy transgranicznej

Christina Iglhaut, 17.07.2020
Biodiversity
© christian-haidl.de - stock.adobe.com

Proszę Pana, dlaczego ochrona gatunków jest dla człowieka tak ważna?
Gatunki i różnorodność gatunków to nie tylko rzeczy, które „miło mieć“. Od nich zależą nasze społeczeństwo, nasza gospodarka i nasze zdrowie. Jeśli natura jest zdrowa, chroni nas i troszczy się o nas. Kiedy natura jest zniszczona, odczuwamy skutki bezpośrednio. Różnorodność biologiczna i ekosystemy dostarczają nam pożywienia, chronią nasze zdrowie, zapewniają leki, materiały, rekreację i dobre samopoczucie. Filtrują one powietrze i wodę, regulują klimat i przekształcają z powrotem odpady w zasoby.

Dlaczego współpraca na szczeblu UE jest tak ważna? Czy tą sprawą nie mógłby zająć się każdy sam?
Taki jest charakter polityki ochrony środowiska. Dunaj jest rzeką niemiecką, austriacką, słowacką, węgierską, chorwacką, bułgarską i rumuńską - jest wspólnym zasobem. Dlatego potrzebujemy europejskiej współpracy i wspólnych standardów. Wdrażając odpowiednią politykę i działając na szczeblu wielostronnym, UE może wnieść znaczący wkład w rozwiązywanie globalnych problemów środowiskowych.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Jak wygląda nowa strategia UE na rzecz różnorodności biologicznej na rok 2030?
Strategia ta ma trzy główne cele. Pierwszym z nich jest ochrona przyrody i odwrócenie degradacji ekosystemów. Drugim jest budowanie odporności na obecne i przyszłe zagrożenia, takie jak zmiany klimatu i wybuchy chorób. A trzecim jest wspieranie ekologicznej odnowy. Bardzo ważne jest, aby ludzie zrozumieli potężną rolę, jaką może odegrać natura w wydostaniu się z tych kryzysów.

Większość zobowiązań powinna zostać zrealizowana do 2030 r. Do tego czasu chcemy stworzyć znacznie większą sieć rezerwatów przyrody w całej UE. Chcemy również wdrożyć unijny plan odbudowy przyrody, zawierający konkretne zobowiązania do odbudowy zniszczonych ekosystemów, na przykład poprzez ograniczenie stosowania pestycydów i posadzenie 3 miliardów drzew.

Jaką rolę odgrywa ochrona środowiska i gatunków w zapobieganiu epidemiom i pandemiom?
Różnorodność biologiczna składa się z niezwykle złożonych systemów, które rozwijały się przez miliony lat. Człowiek, przyroda i wirusy są częścią tych ekosystemów. Zatem jeśli niszczymy ekosystemy, na przykład poprzez wylesianie, degradację gleby lub niezrównoważone rolnictwo, prowadzi to do zwiększenia niestabilności i zagrożeń. Zmiany klimatyczne to jeden z przykładów, a rozprzestrzenianie się nowych wirusów pochodzących z przyrody to inny.

Co każdy z nas może zrobić, aby wspierać ochronę gatunku?
Każdy z nas może chronić nasze środowisko i otaczającą nas przyrodę, decydując się na pożywną, zdrową żywność, która jest uprawiana i produkowana w sposób zrównoważony oraz minimalizując nasz ślad ekologiczny.

Virginijus Sinkevičius, komisarz UE ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa
Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. środowiska,gospodarki morskiej,rybołówstwa © picture alliance/dpa

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: