Sürdürülebilir kalkınma

Nachhaltigkeit in Deutschland
Birlikte hedefe doğru: Almanya’nın ülke içinde ve küresel düzeyde, Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilirlik Hedefine yaptığı katkılar.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlı 17 hedefi biliyor musun?

Choices
Unfortunately there are not yet enough votes for a result to be displayed.
Oylama

Oy ver!

Alışverişlerinde çevre dostu veya adil ekonomiye uygun ürünleri almayı tercih ediyor musun?

Choices
Unfortunately there are not yet enough votes for a result to be displayed.
Oylama

Oy ver!

Quick facts
Alman Sürdürülebilirlik Stratejisi,

BM’in 17 Küresel Sürdürülebilik Hedefini (SDG) esas alıyor. Ulusal hedefler şöyle:

% 55
2030’a kadar 1990 rakamlarına göre

azaltılması hedeflenen sera gazı oranı.

% 45
2030’a kadar 2005 rakamlarına göre

azaltılması hedeflenen hava kirletici atık oranı.

% 20
2030’a kadar

hedeflenen ekolojik tarım oranı.

% 34
2030’a kadar resmi çevre etiketini taşıması hedeflenen

ürünlerin pazar payı.

% 18
2020’ye kadar brüt enerji tüketiminde hedeflenen

yenilenebilir enerjilerin payı.