Ana içeriğe geç

Akıllı Kentler

İklimin korunmasında mega kentler anahtar role sahipler. İletişim ağı C40, mega kentlerin bundan yararlanmalarına yardımcı oluyor.

Verena Kern, 24.02.2020
İklimin korunmasında büyük kentler -Tokyo’da olduğu gibi- birer yol gösterici olabilirler.
gösterici olabilirler. © picture alliance

Konu iklimin korunması olduğunda, çoğunlukla dikkatler ülkelere çevriliyor. Ülkeler BM düzeyinde müzakereler yürüterek ulusal düzeyde enerji, ulaşım veya endüstriye ilişkin yönergeler çıkarıyorlar. Ancak şehirler de belirleyici bir rol oynuyorlar. İklimin korunması buralarda somutluk kazanıyor ve insanlar iklim değişikliğinin sonuçlarını özellikle buralarda oldukça güçlü biçimde hissediyorlar.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Üçüncü taraf içeriği

İçeriği gömmek için etkinliğiniz hakkında veri toplayabilen YouTube kullanıyoruz. Lütfen ayrıntıları kontrol et ve bu içeriği görmek için hizmeti kabul et.

Rıza formunu aç

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor; ve bu eğilim giderek yükseliyor. Küresel enerji gereksinimin dörtte birini kentler kullanırken, sera gazı emisyonunun yüzde 70 ila 80’inden de kentler sorumlu. Özellikle metropoller sıcak hava dalgalarının mağdurları. Üstelik; mega kentlerin üçte ikisi sahil bölgelerinde bulunuyor ve deniz seviyesinin yükselmesinin direkt tehdidi altında. 

Birçok kent bu nedenle iklim ittifaklarında bir araya geldi. Bunlar arasındaki en tanınmış örgütlenme ağı, C40 – Cities Climate Leadership Group. İşte bu ağa ilişkin birkaç sayı ve olgu:

  • 2005’te kuruldu
  • Toplam 650 milyon nüfusu olan 96 kent buraya üye
  • Küresel ekonomik gücün dörtte biri
  • Yılda 2,4 milyar ton CO2 emisyonu
  • C40 üyesi Alman kentleri: Berlin; Heidelberg, iklimin korunmasında danışma hizmetiyle önde gidiyor

Bu ağın hedefi, emisyonları hissedilir ölçüde düşürmek ve kentsel altyapıyı iklime zararsız biçimde yeniden düzenlemek. Buradan çıkacak muazzam masrafları şehirlerin tek başına üstlenmeleri mümkün değil.  Bu kentlere alternatif finansman yolları aramada yardımcı olmak için, C40 başka kuruluşların yanı sıra Alman Uluslararası İş Birliği Toplululuğu (GIZ) ile de ortak çalışıyor.

Dünya düzeyinde 15 büyükşehire destek veriliyor. Bunlardan biri de, Filipinler’in C40 üyesi kenti Quezon City. C40 ve GIZ üç milyon nüfuslu bu metropole, 50 okulun çatısında fotovoltaik tesisleri kurulmasında destek oluyor. Bu, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarının ülke düzeyinde yaygınlaştırılmasına yönelik bir sinyal olmakla kalmıyor. Aynı zamanda okullara dolaysız olarak güvenilir enerji tedarik ediliyor; buralar bu sayede felaketlerde toplanma yerleri ve acil konaklama yerleri olarak hizmet verebilecekler.  

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: