Przejdź do głównej zawartości

Studia z zakresu zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój jest kluczowym tematem działalności gospodarczej – już dziś.

Gunda Achterhold, 13.09.2021
Sustainability
© Getty Images

Technologie środowiskowe dla przyszłości

Jak uczynić wodę morską zdatną do picia? I jak z biomasy można wytwarzać energię? Inżynieria procesowa dostarcza odpowiedzi na palące pytania przyszłości. Na kierunku licencjackim Zrównoważone Technologie Energetyczne i Środowiskowe (NOWY), Hochschule Bremerhaven, studenci otrzymują podstawowe wykształcenie inżynierskie, a następnie specjalizują się w kluczowych obszarach energetyki lub inżynierii procesów środowiskowych. Absolwenci tego praktycznego kierunku studiów są poszukiwani wszędzie tam, gdzie prowadzona jest efektywna, oszczędzająca zasoby i przyjazna dla środowiska produkcja lub tam, gdzie ludzie zaopatrywani są zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem

Eksperci ds. odpowiedzialnego zarządzania są szkoleni w tradycyjnej Wyższej Szkole Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde (HNEE). Zarówno korporacyjne zarządzanie środowiskowe jak i zrównoważone zarządzanie personelem stanowią część programu magisterskiego kierunku „Zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem”. Studenci uczą się włączać zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem do procesów operacyjnych, działać jako zrównoważony przedsiębiorca lub towarzyszyć i doradzać firmom na drodze do zrównoważonego modelu biznesowego.

Zarządzanie energią i zasobami 

Wyższa Szkoła Gospodarki i Środowiska w Nürtingen-Geislingen (HfWU) w Nürtingen, pierwotnie uczelnia rolnicza, zaangażowała się w zrównoważony rozwój. Studia licencjackie w dziedzinie zarządzania energią i zasobami łączą ekonomikę przedsiębiorstw z kwestiami gospodarki zasobami i energią. Kierunek studiów przekazuje wiedzę ekonomiczną, prawną i techniczną z branży zaopatrzenia i utylizacji oraz umożliwia absolwentom myślenie sieciowe. Szczególne jest to, że studia obejmują pobyt za granicą i dlatego trwają siedem semestrów.

Systemologia stosowana

Zielony kierunek studiów z akcentem na nauki społeczne: kierunek studiów Systemologia stosowana na Uniwersytecie w Osnabrück jest w Niemczech unikatowy. Koncentruje się na wzajemnych powiązaniach złożonych systemów indywidualnych, takich jak lasy, miasta czy ruch drogowy i analizuje ich zachowanie w celu opracowania mechanizmów kontroli. Na tym licencjackim kierunku matematyczne i komputerowo wspomagane modele stanowią narzędzia pracy.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: