Przejdź do głównej zawartości

Poszukiwanie rozwiązań typu win-win

Sabine Gabrysch objęła pierwsze w Niemczech stanowisko profesora ds. zmian klimatu i zdrowia

Matthias Vogel, 08.10.2022
Ekspertka ds. klimatu i zdrowia: Sabine Gabrysch
Ekspertka ds. klimatu i zdrowia: Sabine Gabrysch © PIK/Greb

 

Jednym z głównych tematów Światowego Szczytu Zdrowia 2022 w Berlinie jest „Zmiana klimatu i zdrowie planety”. Jest to również pole badawcze Sabine Gabrysch, która od czerwca 2019 roku piastuje stanowisko pierwszej w Niemczech profesorki ds. zmian klimatu i zdrowia w berlińskiej klinice Charité. 46-letnia lekarka i epidemiolożka bada wpływ zmian klimatycznych na zdrowie człowieka. Jednocześnie szuka rozwiązań dla związanych z tym wyzwań.

Gabrysch nie ogranicza jednak swoich badań wyłącznie do zmian klimatu, ale wpisuje je w szerszą koncepcję „zdrowia planety”. Uwzględniane są przy tym również inne aspekty zmian środowiskowych spowodowanych przez człowieka, takie jak utrata różnorodności biologicznej czy degradacja gleby. „Wielki cel to: zdrowi ludzie na zdrowej planecie” - podkreśliła naukowczyni obejmując urząd. „Poprzez swoje badania chciałabym przyczynić się do poprawy zdrowia ludzi na całym świecie, a jednocześnie ustabilizować systemy naturalne, od których ostatecznie zależy ludzkość.”

O tym, jak słuszna to była decyzja Kliniki Uniwersyteckiej Charité w Berlinie i Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu o wspólnym utworzeniu nowego instytutu, świadczy również zainteresowanie opinii publicznej tym obszarem badawczym. „To niesamowite, jak wielkie jest zainteresowanie tym tematem” - powiedziała Gabrysch w rozmowie z niemiecką gazetą dla lekarzy „Deutsches Ärzteblatt” dobre dwa lata po objęciu nowego typu profesury. „Niewątpliwie udało się zaspokoić pewne zapotrzebowanie. Przez długi czas badacze klimatu nie brali pod uwagę zdrowia ludzi, a badacze zdrowia nie uwzględniali zmian klimatu. A przecież jest oczywistym, że na te kwestie trzeba patrzeć łącznie.”

Nie tylko istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ludzi wskutek powodzi, burz czy fal upałów, ale również plony, a tym samym bezpieczeństwo żywnościowe ludności świata są zagrożone przez ekstremalne zjawiska pogodowe, wyjaśniła Gabrysch w lutym 2022 roku podczas wydarzenia zorganizowanego przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych. Oprócz fundamentalnej wiedzy na temat wpływu globalnych zmian ekologicznych na zdrowie człowieka, wdrożenie działań przeciwdziałających zmianom klimatu jest również jednym z wielkich wyzwań badawczych. Naukowczyni była przekonana, że istnieje wiele rozwiązań typu win-win („wygrana-wygrana”), które są zarówno dobre dla zdrowia ludzi, jak i przeciwdziałają zmianom klimatu.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: