Migracja i integracja

Migration
Jak Niemcy zwalczają przyczyny uchodźstwa, wspierają uchodźców i państwa ich przyjmujące oraz pomagają migrantom w adaptacji.