Przejdź do głównej zawartości

Partnerzy społeczni w Niemczech

Co powinieneś wiedzieć o partycypacji - najważniejsze fakty

21.10.2019
Arbeiten in Deutschland
© BASF

Dlaczego stosuje się partycypację?

Wspólnym celem partnerów społecznych w Niemczech jest jak najdalej idące zapobieganie konfliktom w przedsiębiorstwach. Jest to możliwe dzięki wysokiemu poziomowi zaangażowania zatrudnionych w celu osiągnięcia lepszej atmosfery w miejscu pracy, większej stabilności i mniejszej liczby strajków.

Jakie istnieją formy?

Partycypacja, czyli współdecydowanie pracowników jest regulowane przez prawo na trzech poziomach: Na poziomie przedsiębiorstwa pracowników reprezentuje rada zakładowa. Jest to uregulowane w niemieckiej ustawie o ustroju przedsiębiorstw z 1952 roku. Partycypację na poziomie przedsiębiorstwa reguluje ustawa o współdecydowaniu pracowników z 1976 roku. Prawo do zbiorowego udziału pracowników jako partnerów społecznych jest realizowane przez związki zawodowe podczas negocjacji zbiorowych.

Przykład karty do głosowania w wyborach do rady zakładowej. Mogą być wybierane pojedyncze osoby.
Przykład karty do głosowania w wyborach do rady zakładowej. Mogą być wybierane pojedyncze osoby. © picture alliance / dpa Themendienst

Czym jest rada zakładowa?

Rada zakładowa może być wybierana w każdej firmie zatrudniającej więcej niż pięciu pracowników. Wybory odbywają się w całych Niemczech co cztery lata, w okresie między początkiem marca a końcem maja. Każdy pracownik może zostać wybrany. Rada zakładowa zajmuje się sprawami społecznymi, kadrowymi i gospodarczymi w przedsiębiorstwie.

Jak odbywa się partycypacja w organach nadzorczych?

Ustawa o współdecydowaniu reguluje udział pracowników w planowaniu, kierowaniu i podejmowaniu decyzji organizacyjnych w przedsiębiorstwach mających siedzibę w Niemczech. Pracownicy są reprezentowani w radach nadzorczych przez delegatów robotników i pracowników, pracowników kadry kierowniczej i związków zawodowych.

Roboty nie zniosą zasady współdecydowania. Nawet tam, gdzie pracuje niewiele osób, mogą istnieć rady zakładowe.
Roboty nie zniosą zasady współdecydowania. Nawet tam, gdzie pracuje niewiele osób, mogą istnieć rady zakładowe. © picture alliance / Carmen Jaspersen / dpa

Co się dzieje w trakcie negocjacji zbiorowych?

Podczas negocjacji zbiorowych związki zawodowe i pracodawcy negocjują wynagrodzenie, godziny pracy, urlop i okres obowiązywania umowy zbiorowej. W przypadku braku porozumienia związki zawodowe wzywają do strajków, które muszą być poprzedzone głosowaniem członków związków zawodowych. Pracodawcy mogą zareagować zakazem przebywania pracowników na terenie firm. Aby uniknąć strat gospodarczych spowodowanych strajkami, często stosuje się dobrowolną procedurę pojednawczą. Wówczas pod kierownictwem neutralnego mediatora pracodawcy i związki zawodowe zasiadają przy jednym stole. Państwo nie może wywierać żadnego wpływu na negocjacje zbiorowe.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: