Przejdź do głównej zawartości

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Początki zawsze są trudne, zwłaszcza pod względem finansowym. Jednak w Niemczech istnieje wiele form wsparcia.  

Carolin Wilms , 18.04.2023
Niemal co drugi niemiecki startup jest dofinansowany ze środków publicznych.
Niemal co drugi niemiecki startup jest dofinansowany ze środków publicznych. © picture alliance / Westend61

Exist Gründerstipendium

Ten program wsparcia oferowany jest przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu. Dofinansowanie skierowane jest do innowacyjnych startupów związanych z technologią oraz usług opartych na odkryciach naukowych. Środki przeznaczone są na pokrycie osobistych kosztów utrzymania przez rok, wydatki rzeczowe i doradztwo. Ponieważ program skierowany jest do badaczy, absolwentów uczelni wyższych oraz studentów, wniosek składa odpowiednia uczelnia lub pozauniwersytecka instytucja badawcza. Szanse na uzyskanie dofinansowania są spore: W okresie od 2007 do 2021 roku pozytywnie rozpatrzono ponad połowę z 4906 złożonych wniosków. Więcej informacji o tej formie wsparcia tutaj.

Exist-Forschungstransfer

Inny charakter ma z kolei program Exist-Forschungstransfer: Wspiera on wyróżniające się startupy badawcze, związane ze skomplikowanymi pracami rozwojowymi o wysokim poziomie ryzyka. Składa się on z dwóch etapów wsparcia: W pierwszym założyciele rozwijają wyniki swoich badań, drugi polega na przygotowaniu praktycznej działalności gospodarczej i zewnętrznego finansowania. Dofinansowanie otrzymują zespoły badawcze z uczelni wyższych lub pozauniwersyteckich instytucji badawczych, i to nawet na okres do 18 miesięcy. W tym przypadku szanse są jeszcze większe: Ponad dwie trzecie z 660 wniosków złożonych w okresie od 2007 do 2021 roku zostało rozpatrzonych pozytywnie. Więcej informacji o programie tutaj

Pomysły godne przyszłości

W tych technologiach startupy widzą największy potencjał
  • 23,8 % Sztuczna inteligencja
  • 18,3 % Przemysł 4.0
  • 16,9 % Internet rzeczy (smart home, wearables)
  • 8,5 % Web 3.0

High-Tech Gründerfonds

Dla startupów o wysokim potencjale wzrostu głównym źródłem finansowania jest kapitał podwyższonego ryzyka. Takie inwestycje oferuje istniejący od 2005 roku High-Tech Gründerfonds (HTGF). To największy w Niemczech kapitałodawca dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju, inwestujący w startupy istniejące nie dłużej niż trzy lata. Szczególnie pożądane są innowacyjne startupy high-tech z wszystkich branż. 

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w krajach związkowych

Dodatkowe możliwości finansowania, umożliwiające przekształcenie innowacji w produkty gotowe do sprzedaży, zapewniają dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane przez kraje związkowe. Zgodnie z Niemieckim Monitorem Startupów najwięcej, bo prawie 20 procent, startupów ma swoją siedzibę w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia. Jednak zgodnie z Barometrem Startupów EY 2022, to Berlin jest miejscem, w którym kwoty dofinansowania są najwyższe: Według opublikowanych danych, co drugie euro zainwestowane w branży oprogramowania i analityki trafia do któregoś berlińskiego startupu. Startupy w stolicy mają jednocześnie 94-procentowy udział w rynku technologii finansów i ubezpieczeń. 

© www.deutschland.de 

Chcesz regularnie otrzymywać informacje o Niemczech? Zarejestruj się tutaj: