Przejdź do głównej zawartości

Przyszłość w branży rzemieślniczej

Jesteś zainteresowany nauką zawodu rzemieślniczego w Niemczech? Przemawiają za tym te cztery fakty.

Klaus Lüber, 09.10.2021
Poszukiwane: kształcenie zawodowe u dużego producenta samochodów
Poszukiwane: kształcenie zawodowe u dużego producenta samochodów © Daimler AG
 1. Szerokie spektrum zawodowe
  Branża rzemieślnicza  w Niemczech obejmuje ponad 130 zawodów. Dla blisko miliona przedsiębiorstw pracuje obecnie prawie 5,62 mln osób, 360 000 młodych ludzi odbywa tam kwalifikowane kształcenie zawodowe. W 2020 roku obroty rzemiosła wyniosły 650 mld euro.
 2. Dualny system kształcenia
  W Niemczech rzemieślnicy i rzemieślniczki kształceni są przede wszystkim w tzw. systemie dualnym: łączy on kształcenie teoretyczne w szkole zawodowej z praktyczną pracą w przedsiębiorstwie. Ten rodzaj praktyk zawodowych ceniony jest na całym świecie, a wiele krajów rozwinęło podobne rozwiązania – częściowo przy wsparciu Niemiec.
 3. Dobre zarobki
  Uczniowie zawodu w Niemczech zarabiają od 800 do 1200 euro brutto miesięcznie. Po pomyślnym zdaniu egzaminu czeladniczego rzemieślnicy i rzemieślniczki mogą liczyć na roczne wynagrodzenie w wysokości około 43 000 euro brutto. Czeladnicy i czeladniczki mają możliwość dalszego kształcenia specjalistycznego oraz w zakresie przedsiębiorczości na poziomie licencjackim, a także mogą przystąpić do egzaminu mistrzowskiego. Tytuł mistrza rzemiosła pozwala na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej i szkolenie młodych ludzi. Zatrudnieni mistrzowie i mistrzynie rzemiosła zarabiają rocznie około 58 000 euro.
 4. Atrakcyjne również dla zainteresowanych osób z zagranicy
  Ustawa o imigracji pracowników wykwalifikowanych (Fachkräfteeinwanderungsgesetz), która obowiązuje od marca 2020 roku, ułatwia dobrze wykształconym osobom z krajów spoza UE dostęp do niemieckiego rynku pracy. Mogą oni ubiegać się o pozwolenie na pobyt na sześć miesięcy w celu znalezienia pracy. W tym czasie mogą oni pracować do dziesięciu godzin tygodniowo na próbę lub odbyć praktykę. Warunkiem jest dobra znajomość języka niemieckiego (poziom B2) oraz zdolność do samodzielnego finansowania swojego utrzymania. Osoby rozpoczynające działalność zawodową mogą ubiegać się o praktykę, warunkiem jest świadectwo ukończenia szkoły (po co najmniej dziewięciu latach nauki) i znajomość języka na poziomie B1.

Dodatkowe informacje znajdziesz tu: https://www.make-it-in-germany.com/de/

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here:

Treści stron trzecich

Używamy technologii do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.