Przygotuj się do pracy

Duale Ausbildung Handwerk
Niemiecki system kształcenia zawodowego jest uważany za jeden z najlepszych na świecie. Produkuje wykwalifikowanych specjalistów i udowodniła swoją wartość w walce z bezrobociem wśród młodzieży.