Przejdź do głównej zawartości

Innowacyjność i orientacja na eksport

Technika medyczna jest dla Niemiec ukrytym hitem eksportowym. Tutaj dowiesz się sześciu zaskakujących faktów na temat raczej nieznanej branży.

24.07.2021
Bardzo wrażliwa i zaawansowana technologicznie: produkcja leków
Bardzo wrażliwa i zaawansowana technologicznie: produkcja leków © Ivan Traimak - stock.adobe.com

Rynek zdrowia składa się z sektora przemysłowego i sektora usług. Udział branży przemysłowej wynosi 22,8 procent (wartość dodana) i obejmuje urządzenia medyczne, farmaceutyki oraz usługi handlu detalicznego i hurtowego.

Zorientowany na usługi sektor zdrowia obejmuje opiekę zdrowotną, ubezpieczenia zdrowotne i apteki. Zatrudnia 64 procent siły roboczej na rynku zdrowia i ma 53 procentowy udział w wartości dodanej.

Sześć ważnych faktów na temat przemysłu związanego z sektorem zdrowia:
 

  1. Co szósta osoba zatrudniona w Niemczech pracuje w sektorze zdrowia, czyli 7,6 mln osób. Generuje on około 370 miliardów euro.
     
  2. Milion osób pracuje w przemyśle związanym z branżą zdrowia, z czego 55 tys. w sektorze badań i rozwoju. Dla porównania, przemysł motoryzacyjny w Niemczech zatrudnia 850 000 osób.
  3. 15 procent obrotu przeznaczonych jest na w badania i rozwój. To niezwykle wysoka wartość. Cel rządu federalnego w zakresie innowacyjności gospodarki wynosi 3,5 procent. Dla porównania, znane nośniki innowacji, takie jak budowa maszyn i przemysł elektryczny, inwestują odpowiednio 6,9 i 6 procent.
  4. Około 215 000 osób zatrudnionych jest w 1 445 firmach sektora techniki medycznej (MedTech) i tyle samo u dostawców. Dwie trzecie z nich pracuje w średnich firmach zatrudniających mniej niż 250 pracowników.
  5. MedTech jest wysoce innowacyjny przy bardzo krótkich cyklach życia produktów: jedna trzecia obrotów osiągana jest dzięki produktom, które są dostępne na rynku przez okres krótszy niż trzy lata.
  6. MedTech jest zorientowany na eksport: 66 procent obrotów wynoszących około 34 miliardów euro generowanych jest przez działalność zagraniczną.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: