Przejdź do głównej zawartości

Technika w służbie życiu

Technika medyczna opracowuje rozwiązania techniczne dla problemów medycznych. Na tych pięciu kierunkach studiów zdobędziesz podstawową wiedzę w tym zakresie.

Gunda Achterhold, 24.07.2021
Testowanie urządzenia do dializy w firmie Fresenius
Testowanie urządzenia do dializy w firmie Fresenius © Fresenius

1. Punkt styczności między medycyną a technologią

Od rozruszników serca i ultradźwięków 3D do minimalnie inwazyjnych operacji wspomaganych przez roboty: technicy medyczni przekładają wyniki badań klinicznych na nowe produkty i procedury leczenia. Obie dyscypliny ściśle ze sobą współpracują. Wspólny kierunek studiów licencjackich Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Mannheim i Uniwersytetu w Heidelbergu kładzie nacisk na tę interdyscyplinarność.

2. Zorientowany na przyszłość i o dużym znaczeniu

Na Norymberskiej Politechnice im. Georga Simona Ohma program studiów jest bardzo dobrze dostosowany do inżynierskich i technicznych dziedzin technologii medycznej. Zorientowany na praktykę kierunek studiów licencjackich przygotowuje studentów do projektowania, utrzymania i zapewnienia jakości urządzeń medycznych, systemów obrazowania, aplikacji mobilnych, protez, implantów i sieci szpitalnych.

 

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

3. Ukierunkowanie na mechanikę i konstrukcję

Co się dzieje podczas stosowania urządzeń medycznych? Na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie szczególną uwagę poświęca się aspektom bezpieczeństwa w interakcji systemów technicznych z ludzkim ciałem. Magisterski kierunek studiów w zakresie inżynierii biomedycznej we współpracy z klinikami i przemysłem przekazuje wiedzę na temat funkcji, budowy, rozwoju i wykorzystania urządzeń i instrumentów technologii medycznej do celów profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji.

4. Modele testowe z drukarki 3D

Biofabrykacja jest coraz popularniejsza. Ta interdyscyplinarna dziedzina pracy zajmuje się zastosowaniami biomedycznymi, a w dalszej perspektywie mogą to być nawet sztuczne organy. Studia magisterskie w Würzburgu zajmują się zastosowaniem technik produkcyjnych, takich jak druk 3D i ich biotechnologicznym zastosowaniem. Magisterski kierunek studiów w zakresie biofabrykacji na Uniwersytecie w Bayreuth kształci w języku angielskim.

5. Procesy biochemiczne w przemyśle farmaceutycznym

Studia w zakresie inżynierii bio- i farmaceutycznej są połączeniem dwóch dyscyplin: kierunek studiów licencjackich na kampusie środowiskowym Birkenfeld Uniwersytetu w Trewirze łączy nauki przyrodnicze z inżynierią. Po sześciu semestrach wiedza sięga od procesów produkcji biofarmaceutycznej i zapewnienia jakości po techniki analizy biochemicznej.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: