Studia medyczne, pomoc ludziom

Ze względu na pandemię koronawirusa szczególnie potrzebni są lekarze. Najważniejsze fakty dotyczące studiów medycznych w Niemczech.

Początkująca lekarka: ambitne studia, wiele możliwości
Początkująca lekarka: ambitne studia, wiele możliwości picture alliance / Zoonar

W jaki sposób odbywa się rekrutacja na studia medyczne w Niemczech?

Zainteresowanie jest ogromne: co roku na około 9000 miejsc na studiach medycznych w Niemczech aplikuje około 45 000 osób. Główną rolę odgrywa ocena kwalifikacji kandydatów na studia: 30 procent studentów jest wybieranych na podstawie świadectwa ukończenia szkoły. 60 procent studentów uczelnie wybierają same, czyli za pomocą testu sprawdzającego predyspozycje z danego przedmiotu i uwzględniającego co najmniej dwa niezależne od ocen szkolnych kryteria, takie jak ukończone wykształcenie zawodowe lub uznana działalność zawodowa. „Dodatkowy wskaźnik predyspozycji” ma zastosowanie do pozostałych 10 procent kandydatek i kandydatów: pod uwagę brane jest również doświadczenie praktyczne, na przykład w zakresie pracy pielęgniarskiej lub laboratoryjnej; pewną rolę mogą odegrać również rozmowy kwalifikacyjne lub nagrody w konkursach naukowych.

Gdzie można w Niemczech studiować medycynę?

W całych Niemczech około 40 uniwersytetów oferuje studia w zakresie medycyny człowieka, w tym słynna na całym świecie Klinika Uniwersytecka Charité w Berlinie, gdzie współpracują ze sobą Wolny Uniwersytet i Uniwersytet Humboldta. Program „MeCuM International” Uniwersytetu Ludwika i Maksimiliana (LMU) w Monachium oferuje studentom wyjątkowe możliwości: oprócz klasycznego semestru za granicą mogą oni również ukończyć sekcje studiów kliniczno-praktycznych na ponad 60 partnerskich uniwersytetach na całym świecie. Wybitny jest również kierunek studiów na najstarszej niemieckiej uczelni, Uniwersytecie w Heidelbergu: w obecnym rankingu Centrum Rozwoju Szkolnictwa Wyższego uczelnia znajduje się w ścisłej czołówce w każdej kategorii ocen.

Klinika Uniwersytecka w Heidelbergu: bogata w tradycję i przygotowana na przyszłość
Klinika Uniwersytecka w Heidelbergu: bogata w tradycję i przygotowana
na przyszłość
picture alliance/dpa

Jak przebiegają studia medyczne w Niemczech?

Stale wzrasta znaczenie praktyki: po czterosemestrowym okresie studiów podstawowych następuje sześciosemestrowy okres studiów głównych, zanim w ciągu rocznej praktyki wiedza na temat zawodu lekarza zostanie pogłębiona podczas codziennej pracy w szpitalu w zakresie chirurgii, medycyny wewnętrznej oraz na wybranym przez siebie oddziale. Po końcowym egzaminie ustnym i praktycznym następuje dopuszczenie do zawodu, czyli uzyskanie tzw. licencji na wykonywanie zawodu lekarza.

Szczegółowe informacje na temat studiów medycznych dla studentów zagranicznych dostępne są również na stronie internetowej Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) study-in-germany.de.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: