Przejdź do głównej zawartości

Młodzież zachowuje wspomnienia świadków historii

Jak zachować wspomnienia osób ocalałych z Holokaustu? Stowarzyszenie Zweitzeugen pokazuje, że jest to możliwe dzięki zaangażowaniu młodzieży. 

Autorka_Vanessa_SchmidtVanessa Schmidt , 17.01.2024
Dzieci i młodzież angażują się w walkę z antysemityzmem.
Dzieci i młodzież angażują się w walkę z antysemityzmem. © Dominic Fehr

Dzieci i młodzież przekazują dalej historie ocalałych, gdy naoczni świadkowie Holokaustu nie mogą już tego zrobić sami. Właśnie na tym polega praca stowarzyszenia „Zweitzeugen“ w Niemczech. Wolontariusze zachęcają dzieci i młodzież do studiowania biografii osób ocalałych z Holokaustu, by zachować i przekazać dalej ich wspomnienia. Ludzie, którzy przeżyli Holokaust są już bardzo starzy, dlatego wkrótce może nie być już nikogo, kto mógłby osobiście opowiedzieć swoją historię.  

W stowarzyszeniu działa około 22 000 dzieci i młodzieży, angażując się aktywnie w walkę z antysemityzmem i dyskryminacją. Od powstania organizacji w 2014 roku, stowarzyszenie zachęca młodych ludzi do większej odpowiedzialności społecznej. Aby skuteczniej dotrzeć do dzieci i młodzieży, powstała koncepcja dydaktyczna w formie warsztatów i projektów organizowanych we współpracy ze szkołami. „Chcemy trafiać zwłaszcza do osób, które ze względu na uwarunkowania rodzinne i społeczne mają utrudniony dostęp do oferty edukacyjnej“, mówi Christina Walther ze stowarzyszenia Zweitzeugen. Jednak jak stowarzyszenie nawiązuje kontakt ze świadkami historii, którzy chcą podzielić się swoimi przeżyciami z młodymi ludźmi? 

Członkowie stowarzyszenia Zweitzeugen podtrzymują wspomnienia osób ocalałych z Holokaustu.
Członkowie stowarzyszenia Zweitzeugen podtrzymują wspomnienia osób ocalałych z Holokaustu. © Zweitzeugen

Na początkowym etapie działalności, stowarzyszenie samo zwracało się do muzeów, instytucji żydowskich lub osób prywatnych. Obecnie istnieje już spora sieć współpracy. Stowarzyszenie przeprowadza rozmowy z ocalałymi z Holokaustu oraz dokumentuje ich historie w swego rodzaju magazynie i serii podkastów. Dzieci i młodzież pracują na ich podstawie w kolejnych etapach. Zweitzeugen udostępnia im również materiały pozwalające uporządkować opowieści pod względem naukowym i historycznym. Dzięki tego rodzaju pracy, wszyscy zaangażowani otrzymują symboliczny dowód tożsamości. Jak dodaje Christina Walther: „Pisanie listów do ocalałych oraz ich rodzin domyka proces pracy z biografiami“.  

Stowarzyszenie również utrzymuje bliski kontakt z ocalałymi. Wolontariusze regularnie z nimi rozmawiają i informują ich o prowadzonych pracach. Do tej pory przeprowadzono 37 wywiadów. W celu poszerzenia pracy edukacyjnej, stowarzyszenie chce zająć się w przyszłości także historią innych grup, na przykład Sinti i Romów.