Przejdź do głównej zawartości

Żywa demokracja

Wiele milionów osób w Niemczech angażuje się w wolnym czasie w wolontariat – podajemy najważniejsze liczby i fakty. 

04.05.2023
Wolontariat można odbyć także w Straży Pożarnej.
Wolontariat można odbyć także w Straży Pożarnej. © picture alliance/dpa

Trudno byłoby się bez nich obejść: wolontariusze prowadzą kluby, w których uczą młodzież sportu lub muzyki, opiekują się dziećmi i seniorami, pomagają uchodźcom, gaszą pożary i ratują ofiary wypadków. Wiele milionów osób w Niemczech angażuje się w wolnym czasie w wolontariat. Można by nawet powiedzieć: wolontariat to żywa demokracja. W końcu istota silnej demokracji polega na tym, że ludzie chcą działać i współdecydować. Wolontariusze wzbogacają społeczeństwo i odgrywają niezwykle ważną rolę z punktu widzenia solidarności społecznej – a większości z nich wolontariat po prostu sprawia radość. 

Czym jest wolontariat? 

Pojęcie to obejmuje różne formy zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego. Wolontariusze podejmują się zadań, które służą ogółowi społeczeństwa. Za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia, a co najwyżej zwrot poniesionych kosztów. 

Ile osób w Niemczech działa w wolontariacie? 

Około 40 procent Niemców powyżej 14 roku życia – a więc około 29 milionów osób – regularnie pracuje społecznie w swoim wolnym czasie. W ostatnich latach odsetek ten stale się zwiększał.  

Czym zajmują się wolontariusze? 

Większość wolontariuszy angażuje się w wydarzenia sportowe, kulturalne i muzyczne, w inicjatywy społeczne, projekty środowiskowe, w pomoc w szkołach, przedszkolach oraz kościołach. Wynika to z opublikowanego w 2021 roku „Familiensurvey”: największego badania dotyczącego zaangażowania społecznego i wolontariatu w Niemczech. Badanie jest przeprowadzane co pięć lat, po raz ostatni w 2019 roku. Dlatego obecnie trudno jeszcze oszacować, jaki wpływ na wolontariat miała pandemia koronawirusa. 

Wyjątkowo ważną rolę odgrywają pomocnicy służb ratunkowych, ochotniczej straży pożarnej i organizacji zarządzania kryzysowego.  

Wielu obywateli angażuje się również w pomoc uchodźcom. Zgodnie z badaniem Familiensurvey, w latach 2014-2019 ponad dwanaście procent osób powyżej 14 roku życia w Niemczech była zaangażowana w pomoc uchodźcom i osobom szukającym azylu. 

© www.deutschland.de