Toplum ve Entegrasyon

Kategorie Leben

Toplum ve entegrasyonla ilgili güncel bilgiler ve araştırma yazıları: çoğulculuk, dini inanç özgürlüğü, aile, kadın ve çocuklar, demografik değişim, göç.

Sivil Topluma Güven

İltica konusu Almanya’yı meşgul ediyor. Sosyal psikolog Harald Welzer’in toplumsal iklimi değiştiren bu gündem hakkındaki görüşleri.

Neye inanıyorsun?

Hristiyan mı, Müslüman mı, Yahudi mi yoksa ateist mi? Bu Almanya’da herkesin kendi özgür seçimi. Genç bireylerle onların inançları hakkında konuştuk.

Köprüler kurmak

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya orta öğretim ve üniversite öğrencileri arasında bağlar kuruyor; aynı şekilde gençlik çalışmaları yapan üniversite öğrencileri ve uzmanlar arasında da.
RSS