Toplum ve Entegrasyon

Kategorie Leben

Toplum ve entegrasyonla ilgili güncel bilgiler ve araştırma yazıları: çoğulculuk, dini inanç özgürlüğü, aile, kadın ve çocuklar, demografik değişim, göç.

Savaştan Dersliğe

Onlar, Suriye’de ve diğer kriz ülkelerinde deneyimli öğretmenlerdi, sonra ülkelerinden kaçmak zorunda kaldılar. Şimdi Almanya’da nihayet yeniden ders vermek istiyorlar. Bu öyle kolay değil.

Birlikte Yollarda

Sosyal Startup „Companion2Go“ engelli ve engelsiz insanları -seyahatler, konserler, spor etkinlikleri için- bir araya getiriyor.
RSS