Toplum ve Entegrasyon

Toplum ve entegrasyonla ilgili güncel bilgiler ve araştırma yazıları: çoğulculuk, dini inanç özgürlüğü, aile, kadın ve çocuklar, demografik değişim, göç.

Haftanın Konusu: Hatırlama Kültürü

Diyalog Kurmak

Peter Waldmann ve Mustafa Cimşit, bir Yahudi-Müslüman eğitim merkezinin kurucuları. Burada bize ortak çalışmalarını anlatıyorlar.