Przejdź do głównej zawartości

Wspólne tworzenie perspektyw

Dobra edukacja dla wszystkich: GOVET, centralny punkt kontaktowy międzynarodowej współpracy edukacyjnej, dostarcza informacji i tworzy sieci kontaktów.

Christina Iglhaut, 23.11.2022
Współpraca na całym świecie: w ten sposób GOVET chce walczyć z niedoborem wykwalifikowanych pracowników.
Współpraca na całym świecie: w ten sposób GOVET chce walczyć z niedoborem wykwalifikowanych pracowników. © Jacob Ammentorp Lund

System kształcenia dualnego w Niemczech od wielu lat wzbudza światowe zainteresowanie. Istnieje duże zapotrzebowanie na współpracę w niemieckim szkolnictwie zawodowym. W celu międzynarodowego wzmocnienia kształcenia zawodowego i przeciwdziałania brakowi wykwalifikowanych pracowników rząd federalny utworzył centralne biuro ds. międzynarodowej współpracy w zakresie kształcenia zawodowego: GOVET.

Co to jest GOVET?

Jak przebiega kształcenie zawodowe w Niemczech, kto jest w to zaangażowany, jak znaleźć odpowiedniego partnera do współpracy i co jest ważne w kształceniu dualnym? Odpowiedzi na wszystkie te pytania udziela Niemieckie Biuro Współpracy Międzynarodowej w zakresie Kształcenia Zawodowego (German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training, w skrócie: GOVET) przy Federalnym Instytucie Kształcenia Zawodowego (BIBB). Jest to punkt kontaktowy dla zainteresowanych stron poszukujących możliwości współpracy w ramach międzynarodowej współpracy dotyczącej kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). W GOVET współpracują pracownicy BIBB, niemieckiego Towarzystwa Współpracy Międzynarodowej GIZ i Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jakie są zadania GOVET i jakie są jego cele?

W różnych językach GOVET dostarcza informacji o niemieckim systemie kształcenia i szkolenia zawodowego, tworzy sieci niemieckich i międzynarodowych podmiotów oraz przedstawia przegląd potencjalnych partnerów do współpracy w zakresie VET. GOVET jest również biurem Okrągłego Stołu ds. Międzynarodowej Współpracy VET, który obraduje regularnie na szczeblu sekretarza stanu, wydziału i roboczym oraz gromadzi ekspertyzy. GOVET zapewnia również wsparcie merytoryczne dla projektów współpracy dwustronnej Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) – obecnie prowadzi współpracę z pięcioma krajami UE i dziesięcioma spoza UE.

Celem jest realizacja strategii rządu federalnego dotyczącej międzynarodowej współpracy w zakresie VET. Co prawda systemy kształcenia i szkolenia zawodowego różnią się znacznie na świecie, ale jest wiele wspólnych tematów: Jak firmy i administracja odpowiadają na wyzwania stojące przed kształceniem i szkoleniem zawodowym? Jakie są rozwiązania, aby przeciwdziałać rosnącemu niedoborowi wykwalifikowanych pracowników ? Jak nadążyć za cyfryzacją? GOVET oferuje doradztwo, sieć i platformę, a tym samym dąży do stworzenia lepszych perspektyw na całym świecie.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Jak uzyskać informacje?

Na portalu BIBB-GOVET poszczególnych landów znajdziesz informacje o współpracy w zakresie VET z Niemcami w ponad 100 krajach. W bazie danych projektów można konkretnie wyszukiwać projekty VET z całego świata. Na stronie GOVET znajdziesz również ważne oferty i publikacje dotyczące współpracy w zakresie VET za granicą, które można wykorzystać również w pracy z uchodźcami.

Tutaj znajdziesz więcej informacji i relacji na temat edukacji i nauki w Niemczech.

© www.deutschland.de