Miejsca pracy z przyszłością

Jakie wykształcenie ma przyszłość, jaki zawód? Cztery trendy i dwie prognozy pomogą Ci podjąć decyzję.

Opieka zdrowotna i pielęgniarstwo: sektory, które poszukują pracowników
Opieka zdrowotna i pielęgniarstwo: sektory, które poszukują pracowników Robert Kneschke

Każdy, kto dziś rozpoczyna kształcenie, chce zapewnić sobie bezpieczną przyszłość w świecie pracy. Przedstawiamy cztery trendy i dwie prognozy, które są ważne również dla wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

Trend 1: Zawodów przyszłości nie da się zautomatyzować

Cyfryzacja i automatyzacja to megatrend. Jednak o ile roboty są dobre w wykonywaniu monotonnej i jednolitej pracy, nie potrafią kreatywnie rozwiązywać problemów ani nawiązywać relacji z ludźmi. Lecz właśnie tego wymagają inżynieria, informatyka, biotechnologia i rzemiosło.

Trend 2: Miejsca pracy przyszłości mają związek z ludźmi

Roboty nie znają ludzkiego ciepła i troskliwości. Coraz większe znaczenie zyskują zawody medyczne, a także pielęgniarstwo i opieka nad osobami starszymi. Szacunki przewidują wzrost o 26 procent do 2035 roku.

Trend 3: Miejsca pracy przyszłości wymagają dobrego wykształcenia

Ponieważ maszyny przejmują proste i monotonne zadania, wykształcenie i kwalifikacje ludzi stają się coraz ważniejsze. Z tego wynika, że zawody związane z nauczaniem w szkołach, w ramach kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz na uniwersytetach będą miały kluczowe znaczenie dla gospodarki. Prognozy przewidują wzrost o 20 procent do 2035 roku.

Trend 4: Miejsca pracy przyszłości nie wymagają tak dużej mobilności

Wiele miejsc pracy w przyszłości nie będzie wymagać od ludzi zbyt dużej mobilności, ponieważ nie będą oni przywiązani do konkretnego miejsca pracy. Ze względu na to, że więcej osób będzie pracować z domu, zmniejszy się liczba osób dojeżdżających do pracy.

Prognoza 1: Niemcy potrzebują wykwalifikowanych pracowników z zagranicy

Firma doradcza Deloitte przewiduje, że liczba miejsc pracy z przyszłością w Niemczech będzie rosła szybciej niż liczba miejsc pracy, które będą eliminowane przez automatyzację. Do 2035 roku wzrost liczby miejsc pracy ma wynieść około 1,3 mln. Już teraz brakuje wykwalifikowanych pracowników, dlatego Niemcy promują imigrację.

Prognoza 2: Oto 5 sektorów, które będą się rozwijać:

opieka zdrowotna i technologie medyczne, ponieważ społeczeństwo starzeje się i wymaga opieki. Już teraz sektor zdrowia jest największym pracodawcą w Niemczech.       

przemysł chemiczny i farmaceutyczny, a także biotechnologiczny, ponieważ są one ściśle powiązane z sektorem zdrowia.

zrównoważone energie i ochrona środowiska, bo to podstawowe zagadnienia ekologicznej gospodarki rynkowej. 

logistyka i transport, bo od nich szczególnie uzależniona jest sieciowa gospodarka kraju eksportującego.

budowa maszyn i elektrotechnika, ponieważ wytworzone tam produkty będą determinować codzienne życie i świat pracy w przyszłości.

© www.deutschland.de