Ana içeriğe geç

New Work’ün ABC’si

Agility, Remote, Purpose: Modern iş dünyası hayatımıza yeni terimler sokuyor. Bu altı flaş sözcüğü tanımalısın. 

Martin Orth, 02.05.2022
Geleceğin işi böyle bir şey mi?
Geleceğin işi böyle bir şey mi? © Shutterstock

Remote Work

Remote Work (Uzaktan Çalışma), uluslararası bir trend; uzaktan çalışmanın home office uygulamasından farkı, işin yeryüzünün her hangi bir yerinde yapılabiliyor olması. Firmayla iletişim, internet üzerinden veya telefonla gerçekleşiyor. Çevrimiçi çalışmanın mümkün olduğu bütün meslekler buna uygun.  

Agility

Agil (çevik) çalışma; hızlılık, esneklik ve proaktif olmayı ön plana çıkarıyor. Klasik “stabil” organizasyon yapılarının tersine, çevik organizasyonlarda kararlar sırf yönetim katında değil, daha ziyade bilgi ve deneyim sahibi ve de projeye en iyi şekilde vâkıf olan elemanlar tarafından alınır.  

Üçüncü taraf içeriği

İçeriği gömmek için etkinliğiniz hakkında veri toplayabilen YouTube kullanıyoruz. Lütfen ayrıntıları kontrol et ve bu içeriği görmek için hizmeti kabul et.

Rıza formunu aç

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Work-Life-Blending

Work-Life-Blending kavramıyla, çalışanın bireysel ihtiyaçlarını daha iyi gözetebilmek için iş hayatı ve özel hayatın birbiriyle kaynaşması kastediliyor. Bunun ön koşulu, işin zaman ve mekandan bağımsız kılınması. Ancak, özel hayatla iş hayatının birbirine karışması, boş zamanlarda bile sürekli ulaşılabilir olma durumuna yol açabilir. 

Crowdworking

Crowdworking veya Crowdsourcing, iş bölümünün ancak dijitalizasyonun başlamasıyla mümkün olan bir biçimidir. Bu yöntem, özellikle yaratıcı sektörde; yani her an ve dünyanın her yerinde bir proje üzerinde birlikte çalışması mümkün olan gazeteciler, tasarımcılar ve programlamacılar arasında kullanılıyor.   

Holocracy

Holocracy, sayesinde hiyerarşilerin ortadan kalktığı ve yeni, kendi kendini organize eden birimlerin uygulamaya sokulduğu bütüncül bir organizasyon konsepti. Holocracy, elemanların karar süreçlerine daha güçlü katılımlarını teşvik ediyor. Bu tanımlama, Yunanca “Holon” kavramından türetilmiştir ve tercümesi aşağı yukarı “bir bütünün parçası olan” anlamına gelmektedir.

Purpose

Modern iş dünyasının yeni moda sözcüğü “Purpose” (Amaç). İşin anlamı uzun bir zaman boyunca, para kazanmak olarak görülüyordu. Y kuşağı, Work-Life-Balance (İş ve Özel Hayatın Uyumu) kavramını ön plana çıkardı, milenyum kuşağı mensupları, işin ne anlam taşıdığı sorusuna yeni bir cevap veriyorlar: İş, topluma da katkı sağlamalı. 

© www.deutschland.de

 

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: