Ana içeriğe geç

Endüstri 4.0: Basit Açıklaması

Endüstri 4.0 ne anlama geliyor, bu yeni teknoloji ne getiriyor ve Almanya bu yolun neresinde? Bir uzman bize kolay anlaşılır beş yanıt veriyor. 

Martin Orth, 27.08.2018
Endüstri 4.0: Dijitalleştirilmiş üretim azami seviyede esnekliği olanaklı kılıyor.
Dijitalleştirilmiş üretim azami seviyede esnekliği olanaklı kılıyor. © Rainer Bez/Universität Stuttgart (IFF), Fraunhofer IPA

Almanya’daki her dört makinadan biri bir iletişim ağıyla bağlantılı durumda. Stuttgart, Frauenhofer Üretim Tekniği ve Otomatikleşme Enstitüsü (IPA) uzmanı Daniel Stock, karmaşık Endüstri 4.0 konusunu aydınlatıyor.

Daniel Stock
Daniel Stock © Rainer Bez/Fraunhofer IPA

„Endüstri 4.0“ Terimi nereden geliyor?

Endüstri 4.0 aslında federal hükümetin üretimde dijitalizasyonu yaygınlaştırmayı amaçlayan bir projesinin başlığıydı. Bu terim daha sonra, bir iletişim ağıyla bağlanmış ve dijitalleştirilmiş üretim için kullanılan bir kavram olarak oturdu: Makineler ve ürünler; birbirleriyle bölgesel, küresel ve firma sınırlarının da ötesinde bilgi alışverişi yapabilen, birbiriyle bağlantılı ve akıllı parçalar olarak görülüyor. Bu yaklaşımın şimdiye kadar hiç olmamış bir şeffaflık ve esneklik sağlayabilmesi bekleniyor.

Endüstri 4.0’a uzanan yolda hangi zorlu görevler var?

Endüstri 4.0; teknoloji, organizasyon, hukuk ve toplum alanlarında sıkça birbiriyle karşılıklı etkileşim içinde olan bazı meydan okumaları da beraberinde getiriyor: Makinelerin daha akıllı olmaları amaçlanıyor ama bir makinenin veya bir hizmetin karar vermesi ne ölçüde meşrudur? Burada insan ne tür bir rol oynuyor? Kararlar hangi bilgi bazında verilecek? Ve bir arıza veya hasar durumunda kim sorumlu olacak?

Çok sayıda küçük ve orta ölçekli firma için, bilgi ve iletişim teknolojisindeki kaynakları ve yeterlikleri tesis etmek, bir zorlu görev. Genelde bir uzman sıkıntısı var.

Fraunhofer IPA burada ne rol oynuyor?

Fraunhofer IPA, firmaları tek tek çözümlerden üretime yönelik IT mimarisine ve hatta bütüncül firma stratejilerine kadar uzanan araştırma, geliştirme ve uygulama konularında destekliyor. Burada konuları örneğin hangar tabanındaki sensör ve makine, dijital fabrika veya akıllı üretim planlaması, öğrenen robotlar, dijital aletler ve cloud edge platformlarındaki akıllı hizmetler gibi noktalar oluşturuyor.

Endüstri 4.0 ne yarar getiriyor?

Endüstri 4.0’ın, bilgi ve iletişim teknolojisine ve üretim alanlarına ait çok sayıda konuyu bir araya getirmek suretiyle hem işteki hata eğilimini azaltması hem de üretimdeki verimliliği yükseltmesi bekleniyor. Bu, lokasyon olarak Almanya’nın rekabet gücünü garantiliyor. Firmaların çoğunluğu Endüstri 4.0’dan üretimdeki elemanlarının bedensel yükünü azaltmasını bekliyor. Ayrıca dijitalleşmiş hizmetler bazında yeni ticari modelleri mümkün kılmak amacıyla ürünler daha akıllı hale getiriliyor.  

Alman firmaları uluslararası kıyaslamada hangi seviyedeler?

Endüstri 4.0’a ilişkin standartlaştırılmış bir tanımlama olmadığından, uyarlamayı ifade eden mutlak rakamlar vermek mümkün değil. Uluslararası alanda Almanya kesinlikle Japonya ve ABD ile birlikte başı çeken üç ülke arasında bulunuyor.

Farklı bilimsel araştırmalar, örneğin Dijital Birlik Bitkom,’un araştırması, firmaların Endüstri 4.0’la ne derece ilgilendiklerini sayılarla veriyor. Büyük firmalar bu alana şimdiden birçok kaynak yatırıyorlar ve çok sayıda küçük firma çözümler uyarlıyor veya bir genel stratejileri var. Her dört makineden biri bir ağla bağlantılı. Alman firmalarının aşağı yukarı yarısı, Endüstri 4.0’a özgü uygulamaları kullanıyor; yaklaşık dörtte birlik bir kesim daha bunları kullanmayı planlıyor. 

© www.deutschland.de