Ana içeriğe geç

Cazip Bir Göç Ülkesi

Nitelikli elemanların Almanya'ya gelmesi 2023 yılında daha da kolaylaşacak. Federal Hükümet bu amaçla yeni bir yasa çıkarmayı planlıyor.

01.01.2023
BT‘den zanaata kadar: Birçok alanda nitelikli elemana ihtiyaç var.
BT‘den zanaata kadar: Birçok alanda nitelikli elemana ihtiyaç var. © AdobeStock

Almanya 2023 yılında dünyanın dört bir yanından gelen nitelikli elemanlar için daha da cazip hale gelecek. Yeni bir yasa ile AB dışındaki ülkelerden Alman işgücü piyasasına katılımın daha hızlı ve daha kolay hale getirilmesi planlanıyor. Kasım 2022'nin sonunda Federal Hükümet, Mart 2020'den bu yana yürürlükte olan Nitelikli İşgücü Göçü Yasası’nı daha da geliştirecek olan yeni düzenlemenin kilit noktalarını kabul etti. 2023'ün başında Alman Federal Meclisi'ne bir yasa tasarısı sunulacak.

Çalışma Bakanı Hubertus Heil, hedefin Avrupa'daki “en modern göç yasasını” oluşturmak olduğunu açıkladı. “Yetenek ve yardım eli yarışında, Almanya'da çalışmak için yeni ve her şeyden önce daha kolay yollar sunuyoruz."

İşgücü Göçünün Üç Ana Sütunu

Nitelikli işgücü sütunu, Federal Hükümet için göçün ana unsuru olmaya devam ediyor. Bunun temelinde, diğer hususların yanı sıra, akademik uzmanlar için AB Mavi Kartı yer almaya devam edecek. Bunun için şart koşulan mevcut yıllık asgari kazancın miktarı düşürülecek . Ayrıca Almanya'da yükseköğrenime veya mesleki eğitime başlamak daha cazip hale getirilecek.

İkinci sütun ise deneyim sütunu. Bu aynı zamanda nitelikli elemanların, mesleki diplomaları önceden resmen tanınmamış olsa bile, Almanya’ya göç etmesine olanak sağlayacak. Aranan ön koşullar arasında, bir iş sözleşmesi ve en az iki yıllık mesleki deneyim yer almaktadır.

Diğer bir potansiyel sütun ise Almanya'da henüz bir iş sözleşmesi olmayan kişilere yönelik. Bunun özünü yeni bir fırsat kartı oluşturacak. Bir puan sistemi yardımıyla, potansiyel çeşitli kriterlere göre belirlenecek. Bu bağlamda diğer hususların yanı sıra, nitelikler, dil becerileri ve mesleki deneyim de dikkate alınacak.

Almanya'nın Dünya Çapında Tanıtımı

Federal Hükümet sadece nitelikli işçilerin göç koşullarını kolaylaştırmak değil, aynı zamanda Alman işgücü piyasasının dünya çapında reklamını yapmayı planlıyor. Çünkü Çalışma Bakanı Heil, uluslararası rekabetin farkında ve "Dünyadaki tüm nitelikli elemanların Almanya'ya gelmek istediği düşüncesi bir yanılsamadır" diyor. Hükümetin Almanya'yı modern ve cazip bir göç ülkesi olarak sunması için daha fazla neden var.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: