Afrika İçin Girişim Hamlesi

Gayrı merkezi elektrik şebekeleri ve 3d yazıcılarında üretilen göbek mandalları... Afrika’daki startup’lar inovatif. Ama iyi bir fikir tek başına yetmiyor.

Make-IT in Africa: Eğitim, sağlık ve enerji alanlarında yeni fikirler.
Make-IT in Africa: Eğitim, sağlık ve enerji alanlarında yeni fikirler. BRCK

Almanya, başta Afrika ülkeleri olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerdeki startup’ları teşvik ediyor. Jan Schwaab Alman Uluslararası İşbirliği Topluluğu (GIZ) bünyesinde Make-IT in Africa programını yönetiyor. Röportajda, umut veren girişimlerden ve yatırımcı arayışındaki güçlüklerden bahsediyor.

Sayın Schwaab, „startup“ sözcüğü birçok kişide gelişmekte olan ülkelerden ziyade Silicon Valley’i çağrıştırıyor. Neden buna rağmen buradan başlıyorsunuz?
Özellikle Afrika ülkelerinde milyonlarca kişiye iş olmaması ağır bir nüfus baskısına neden oluyor. Bu yüzden de birçok kişi kendi işini kurmakta ısrarlı. Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı’nın (BMZ) verdiği yetkiyle biz, modern teknolojilerle yeni çözümler geliştiren ve böylelikle sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan genç girişimleri, Make-IT in Africa projesiyle destekliyoruz. Kenya’daki,  AB3D Printing buna bir örnek. Bu startup, elektronik atıklardan 3d yazıcıları üretiyor ve baskı malzemesi olarak da dönüştürülmüş pet şişeleri kullanıyor. Bu yazıcılarda örneğin göbek mandalı gibi basit, ama Afrika’nın birçok ücra bölgesinde zor bulunan bir şey üretiliyor.

GIZ  bu girişimcileri nasıl destekliyor?
Mesela hızlandırıcı program diyebileceğimiz “Accelerator Programı” aracılığıyla. Bu kapsamda girişimciliğin temel bilgilerini veriyoruz: bir işletme planı nasıl yapılır, bankalarla ve iş ortaklarıyla nasıl konuşulur? Ayrıca uluslararası alanda görünürlük kazanılması da ele alınıyor. Girişimcilerin, SAP ve IBM gibi bilişim teknolojisi holdingleriyle iletişim kurmalarına -yurt dışı ticaret odalarıyla birlikte- aracılık ediyoruz. Girişimciler açısından önem taşıyan bir başka konu, sermaye. GIZ bizzat yatırım yapmıyor, bunun yerine startup’ların yatırımcılara kendilerini tanıtabilecekleri ortamları yaratıyor. Örneğin 2017’de  Nijerya firması Solar Sister, Ruhr Bölgesi’ndeki büyük bir startup konferansı olan RuhrSummit’e katıldı. Bu kadın girişimciler, merkezi olmayan şebekelerle en küçük kulübeye bile aydınlık getiriyorlar. Katıldıkları bu toplantıda yatırımcıları ikna ederek Avrupalı rakiplerini alt ettiler.

Modern teknolojilerle yeni çözümler geliştiren genç girişimleri teşvik ediyoruz.

Jan Schwaab (GIZ), Make-IT in Africa programını böyle tanımlıyor

Make-IT in Africa kıtanın tamamında yürüyor mu?
2017’de Kenya ve Nijerya’dan başladık ve programı yavaş yavaş diğer ülkelere de yayıyoruz.  Accelerator Programı kapsamında ilk bir yıl içerisinde 30 startup’a teşvik verdik; 2018 yılına kadar bu rakam 60’ı bulacak. Şahıs firmalarıyla işbirliği içinde 600 kadar sartup’a ulaşmak istiyoruz. Biz yöntemlerimizin ileride ortaklarımız tarafından sürdürülmesine umut bağlıyoruz. Bir de, bununla kıyaslanabilir bir projenin Asya’da başlatılması yönünde bir düşünce var.

Jan Schwaab, GIZ bünyesindeki Make-IT in Africa programını yönetiyor.
Jan Schwaab, GIZ bünyesindeki Make-IT in Africa programını yönetiyor. Privat