AB’yi Dijital Çağa Bilemek

Dijitalizasyon Avrupa’yı bölebilir mi? Dijital Ekonomi ve Toplumdan Sorumlu AB Komiseri Mariya Gabriel, Global Media Forum’da bu soruya eğiliyor.  

AB Dijitalekonomi Komiseri Mariya Gabriel
AB Dijitalekonomi Komiseri Mariya Gabriel European Commission

Medya küresel eşitsizlikler karşısında nasıl davranıyor? Irkçılığı, gelir farklılıklarını, dijital bölünmeyi ve gücün kötüye kullanılmasını teşhir etmeye yönelik yeterince bir şeyler yapıyor mu? Bu sorularla Deutsche Welle’nin Bonn’da düzenlediği Global Media Forum 2018 meşgul oluyor. Bu uluslararası medya konferansı; gazetecilik, dijital medya, siyaset, ekonomi, sivil toplum ve bilim alanlarındaki karar vericileri ve çoğaltıcıları bir araya getiriyor. AB’nin Dijital Ekonomi ve Toplumdan Sorumlu Bulgar Komiseri Mariya Gabriel, forumda dijitalizasyonun Avrupa Birliği (AB) açısından ne tür sonuçları olacağı sorusunu ele alıyor.

Sayın Gabriel, dijitalizasyon eşitsizlikleri artırır mı, yoksa eşitsizliğin üstesinden gelmeye yardım mı edebilir?
Dijitalizasyon ekonomiye olumlu etkide bulunabilir. Ama sosyal dışlamayı, yoksulluğu ve AB ülkeleri arasındaki farklılıkları artırma riskini de içinde taşıyor. Bu yüzden kentsel ve kırsal bölgeler arasındaki dijital uçurumu kontrol altına almamız son derece önemli. Araştırmalar gösteriyor ki, ultra hızlı internet gereksinimi hızla artıyor. AB Komisyonu bu nedenle Avrupa telekomünikasyon yönetmeliklerinde bir reform önerdi. Bu çabalarımızı mesleki eğitim ve öğrenim programlarıyla yoğunlaştırıyoruz. Madde başlıklarımız; Dijital Yeterlik ve İstihdam İçin Koalisyon, Dijital Eğitim Eylem Planı, AB Kod Haftası ve Dijital Sektörde Kadın Stratejisi. „Dijital Fırsat“ projesi, 5000 – 6000 kadar AB üniversite öğrencisine maaşlı bir dijital staj yapma fırsatı tanıyor.

Dijital teknolojilerin yaygınlaştırılması üretkenliği artırıyor ve yeni ekonomik olanaklar yaratıyor. Ancak bunun için kalifiye personele ihtiyacımız var.

Dijital Ekonomi ve Toplumdan Sorumlu AB Komiseri Mariya Gabriel

Wifi4EU başlıklı AB programıyla vatandaşlar ve kamusal alanların ziyaretçileri parklarda, kütüphanelerde ve sağlık merkezlerinde interneti ücretsiz kullanabiliyorlar. AB iç piyasasını dijital çağa bilemek ve mevzuat bariyerlerini kaldırmak zorundayız. Dijital teknolojilerin yaygınlaştırılması üretkenliği artırıyor ve yeni ekonomik olanaklar yaratıyor. Ancak bunun için kalifiye personele ihtiyacımız var.

Medya eşitsizlikler karşısında nasıl davranabilir ve bu görevi yerine getirebilecek düzeyde mi? Gazetecilerin özgürce haber yapabilmeleri ve vatandaşların haber ve bilgiye serbest erişimleri olabilmesi için medya özgürlüğü ve çok sesli bir medya havzası olmazsa olmaz. Medya özgürlüğü ve çoğulculuk temel haklardır; çünkü bunlar demokrasinin önemli bir dayanağıdır. Medya cinsiyete, etnik kökene, dine ve başka şeylere dayalı ayrımcılığı teşhir etmek suretiyle bir farkındalık yaratabilir. Maalesef özellikle online medyada -ama sırf burada değil-  gereğinden fazla basmakalıp, taraflı habercilik ve hatta bilgi çarpıtması var. Tartışmaya özendirmek ve eşitsizliklerle mücadele etmek için -her ne kadar tek başına bunlar yetmese de- kaliteli gazetecilik ve medya yeterliği hiç şüphesiz en iyi araçlar arasındadır.

Bonn’daki Global Media Forum’dan ne bekliyorsunuz? Çok ilginç tartışma ve konuşmaların sevincini şimdiden yaşıyorum. Değişik çevrelerden ve farklı uluslara mensup bu kadar katılımcının bir araya gelmesini son derece isteklendirici buluyorum. Onlar, küresel eşitsiziliğin tahrik güçlerini; teknoloji ve medyanın oynadıkları rolü daha iyi anlamak ve konuya el atmak istiyorlar. 

Avrupa Birliği’nde dijitalizasyona ilişkin olgular:
 

  • AB’deki hanelerin yarısından fazlasında (%58) şu anda saniyede en az 100 megabit’lik ultra hızlı internet kullanılıyor; kontrat sayısı hızla artıyor. Hanelerin yüzde 15’i  ultra hızlı geniş bant interneti kullanıyor. Bu, daha iki yıl öncesinin iki katı ve 2013’tekinin ise beş katı.   
  • Avrupa’daki hanelerin yüzde 80’i saniyede en az 30 megabit’lik hızlı geniş bant internetiyle donatılmış; her üç Avrupa hanesinden birinin (%33) bir kontratı var. Bu 2013’e kıyasla yüzde 166 oranında bir artış demek.
  • Cep telefonu veri kontratlarının sayısı 2013’ten bu yana yarıyı aşkın miktarda (%57) artış gösterdi. AB’de şu anda her 100 kişiden 90’ının böyle bir kontratı var.  4G cep telefonu ağları AB nüfusunun ortalama yüzde 91’ini kapsıyor (2017’de %84) .
  • İnternet hizmetlerinin kullanılmasındaki en büyük artış, telefon ve video görüşmeleriyle ilintili: Avrupalıların neredeyse yarısı (%46) telefon etmek için interneti kullanıyor. Diğer emareler, Avrupalıların yüzde 81’inin haftada en az bir defa online olduklarını gösteriyor.  
     

11 – 13 Haziran 2018 Bonn, Global Media Forum

Mariya Gabriel’in „Avrupa’da dijitalizasyon – Avrupa bu zorlu görevlerin üstesinden gelebilecek mi?” başlıklı ilkesel konuşması buradan canlı yayınlanacak; Tarih: 11 Haziran 2018 Pazartesi günü Orta Avrupa saatiyle 10.30 – 11.00 arası. 

© www.deutschland.de