Kent ve Kırsal bölge

Metropoliten alanlar, Berlin, Hamburg, Ruhr Bölgesi, sürdürülebilir kentsel gelişimler, doğal koruma alanları ve ülke coğrafyası.