Küresel sorunlar ve Hukuk

Kategorie Politik

Küresel sorunlar ve hukukla ilgili güncel bilgiler ve araştırma yazıları: insan hakları, küreselleşme, hukuk alanında diyalog, insani yardım ve Birleşmiş Milletler.

Yoksulluğun Olmadığı Bir Dünya

Bütün çocuklar okula gidiyor, açlık ve susuzluk yok artık… Birleşmiş Milletler „Gündem 2030“planı başarıya ulaştığında dünyanın nasıl bir görünüm alacağını Dışişleri Bankanlığı binasındaki bir sergi gösteriyor.

Örülü Dünya

Almanya ilk kez en önemli endüstri ülkeleri ve yeni endüstrileşen ülkeler grubunun dönem başkanlığını devralıyor: G20.
RSS