Almanlar iklim konusunda daha bilinçlenmiş durumda

Güncel bir araştırmaya göre pek çok Alman iklim için yaşamlarını değiştirmeye hazır. Ama yeni vergi istemiyorlar.

Deutsche leben bereits klimabewusster
dpa

Hamburg (dpa) - Bir ankete göre Alman vatandaşlarının dörtte üç kadarı çevreyi ve doğayı korumak için tüketim ve yaşam tarzı alışkanlıklarını bir ölçüde kısıtlamaya istekli. Hamburg Gelecek Sorunları İçin BAT Vakfı’nın yaptığı temsil edici çevrimiçi bir anketin sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 73’ü çevreyi korumaya yarayacak kısıtlamaları kabul edeceklerini belirtiyor.

Birçok vatandaş günlük yaşamdaki alışkanlıklarını aslında değiştirmiş durumda. Ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi çöplerini ayırıyor, plastik poşet kullanmıyor ve enerji tasarruflu ampul kullanıyor. Yüzde 51’i uçakla daha az uçtuğunu, yüzde 31’i ise azaltmaya istekli olduğunu belirtiyor. Ancak arabadan feragat meselesine gelindiğinde durum değişiyor. Yüzde 23’ü arabadan feragat ettiklerini söylüyor. Yüzde 20’si bunu tasavvur edebiliyor, ancak yüzde 57’si arabadan vaz geçmek istemediklerini söylüyor. Önerilen tüm önlemler arasında en fazla reddedilen husus, bir iklim vergisinin getirilmesi: Yüzde 68’i buna hayır diyor, yüzde 30’u kabule hazır.

BAT Vakfı’nın bilimsel direktörü Profesör Ulrich Reinhardt anket sonuçlarını şöyle özetliyor: «Çoğu Alman vatandaşı iklim değişikliğini önlemede katkı yapmaya istekli, ancak kişisel kısıtlamaların olabildiğince sınırlı kalması isteniyor.» Tavsiyesi: Politikacılar, yeşil bir günlük yaşama geçişi geniş toplum kesimleri için olabildiğince kolay hale getirmeli.

Kaynak: dpa, Çeviri: deutschland.de