Dünya İklim Değişikliği Zirvesi: Telafi ödemeleri için öneriler

Almanya Şarm El Şeyh'te uyum fonu için daha fazla para ayıracağını açıkladı.

Annalena Baerbock
dpa

Şarm El Şeyh (dpa) - Dünya İklim Değişikliği Konferansı'nda, iklim kaynaklı zararlar için yoksul ülkelere olası tazminat ödemelerine ilişkin bir taslak bulunuyor. Yaklaşık 200 katılımcı ülkenin önünde, üç olası adımı içeren bir taslak  var. Bunların arasında; hemen bir fon oluşturulması, alternatif olarak 2023 sonunda Dubai'de yapılacak bir sonraki iklim konferansında yeni bir fonun oluşturulması ve daha ziyade genel bir “finansman anlaşması” seçenekleri yer alıyor. Konferanstaki en önemli tartışma konusu bu fon. İklim değişikliğine pek az katkıları olduğu halde iklim değişikliğinden kaynaklanan hasarlarla boğuşan yoksul ülkelerin yükünü bu fonun hafifletmesi amaçlanıyor.   

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Almanya Çevre Bakanı Steffi Lemke, Şarm El Şeyh'te yaptıkları açıklamada, Almanya'nın küresel Uyum Fonuna katkısını 60 milyon euro daha artıracağını bildirdiler.  Almanya, iklim değişikliğine uyum amaçlı  çok taraflı merkezi finansman aracına en çok para veren ülke. Fonun en önemli önceliği, iklim krizinin etkilerine karşı özellikle savunmasız olan toplumları desteklemek. Fon 2010 yılından bu yana yaklaşık 923,5 milyon ABD dolarını kullanıma sundu, Almanya fona 514 milyon Amerikan doları para ödedi.