Sığınma Başvurularında Azalma

Almanya, üniversiteye gitmek isteyenler veya iş arayanlar için cazip bir ülke. Buna karşın sığınma başvurularının sayısında azalma var.

Weniger Asylanträge
Uni Hamburg

Berlin (dpa) – Daha az mülteci, daha fazla üniversiteli ve işçi: Almanya’ya gelen göçün niteliği değişiyor. Federal hükümet tarafından çarşamba günü yayımlanan 2018 Göç Raporu’nda „İnsani nedenlere dayalı göç son üç yılda azalırken, yükseköğrenim görmek veya çalışmak için Almanya’ya gelen insanların sayısı arttı” ifadeleri yer alıyor. Aynı zamanda İçişileri Bakanlığı, geçen yıl verilen iltica dilekçesi sayısının bir kez daha düşüş göstererek 142.509 olduğunu açıkladı.

2018 yılında toplamda yaklaşık 1,59 milyon kişi Almanya’ya yerleşti; bu sayı geçen yıldakine yakın, 2016 yılına göre ise daha düşük. Göçle gelenlerin sayısı, göçle gidenlerin sayısından 400.000 kişi daha fazla oldu. Ülkeye göç edenlerin üçte ikisi Avrupa ülkelerinden geliyor. 

2018/2019 kış yarıyılında Alman yüksekokullarında hemen hemen 400.000 yabancı öğrenci kayıtlıydı. Bunların yaklaşık dörtte üçü “öğrenim yabancısı”. Bu tanımlama, yurt dışında veya Almanya’daki “Studienkolleg”lerde, Almanya’da yükseköğrenim yapma hakkı kazanmış öğrenciler için kullanılıyor. “Studienkolleg”ler, yabancı öğrencileri Alman üniversitelerinde okumaya hazırlıyor. 2018 yılında hemen hemen 110.000 öğrenim yabancısı, bir yüksekokulda öğrenim görmeye başladı, bu sayı artış eğilimi gösteriyor. Yükseköğrenime başlayan öğrenciler arasındaki en büyük grubu, yine Çinliler oluşturdu; onları, Hintliler ve Suriyeliler izliyor.

Kaynak: dpa; Çeviri: deutschland.de