Weihnachten in Deutschland

Suya erişim hakkı

Master Grafik Spezial
İnsanların tüm dünyada temiz suya erişim ve sıhhi hizmetlerden yararlanma hakkı konusunda Almanya’nın ortaya koyduğu çabalar hakkında.