Ana içeriğe geç

Almanya ve “Fukuşima”

Beş yıl önce bir tsunami, Japonya’daki Fukuşima nükleer santralinde büyük bir yıkıma yol açmıştı. Almanya’nın bu felakete verdiği tepki, enerjide dönüşüm politikaları oldu.

07.03.2016
© dpa/Abc Tv - energy turnaround

11 Mart 2011’de Japonya’nın ana adalarından Honşu yakınlarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Yarım saat sonra ada kıyılarına vuran tsunami, kıyıdaki Fukuşima nükleer santralinde büyük yıkıma yol açtı. Sonuç; nükleer erime ve patlamalar. Hem doğa hem de halk radyoaktif maddeye maruz kaldı.

Japonya’daki felaketin ardından Almanya’da bir dönüşüm başladı. Şansölye Angela Merkel ilk önce seri bir şekilde en eski nükleer santrallerin yedisinin faaliyetini durdurdu. Ardından, Şansölye Merkel tarafından duyurulan, enerji politikasındaki dönüşüm gerçekleştirildi. Buna göre 2022’ye kadar bütün nükleer santraller kapatılacak ve enerji tamamen yenilenebilir kaynaklardan elde edilecek. Geniş bir kitle tarafından olumlu yaklaşılan, zorlu bir görev.

Enerjide dönüşüm, planların da ilerisinde

Yapılan ilk tahminlere göre, Almanya’nın 2015’teki enerji kullanımının yüzde 33’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildi. 2015 aralık ayında rüzgar enerjisi ilk defa, atom enerjisi, taş kömürü ve linyit kömüründen elde edilen enerjinin önüne geçerek en önemli enerji kaynağı oldu. Vatandaşların desteği de aynen devam ediyor. 2015’te gerçekleştirilen bir ankete göre, halkın yüzde 92’si enerji politikalarındaki dönüşümü destekliyor, yüzde 49’luk bir kesime göre bu konuda bir takım düzeltmelerin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Gerçekten de altyapı, enerjinin yönlendirilmesi ve saklanması konularındaki teknik çözümlerde hala eksikler söz konusu. Yine de enerjide dönüşüm, planların daha ilerisinde.

Fukuşima nükleer santralinin sökülmesi planlarına Alman bir firma da dahil oldu. Alzenau’lu “Nukem Technologies” firması, 2016 ocak ayında dört farklı fizibilite çalışması oluşturmakla görevlendirildi. Söz konusu çalışmalar, Japon hükümetinin, Fukuşima’daki zarar görmüş reaktörlerin sökülmesinde başvurulabilecek uygun teknolojilerin geliştirilmesi için başlatmış olduğu, ulusal Ar&Ge projesinin bir parçası.

www.nukemtechnologies.com

© www.deutschland.de