Ana içeriğe geç

“En zorlu sorunlardan biri”

Ekonomi Bilgeleri Konseyi’nden Veronika Grimm, Rus gazına alternatifler ve enerjide dönüşüm üzerine konuşuyor.

Görüşme: Martin Orth, 15.05.2022
Veronika Grimm
Veronika Grimm © fau

Veronika Grimm, Nürnberg-Erlangen Üniversitesi’nde İktisat Teorisi kürsüsü başkanı. Çalışmalarının odak noktalarından biri de enerji piyasaları. Grimm, 2020 Nisanından beri Genel Ekonomik Gidişatın Değerlendirilmesi için Danışma Konseyi üyesi. “Ekonomi Bilgeleri Konseyi” üyesine üç soru yönelttik.

Sayın Profesör Grimm, Rus gazı kullanımından kısa vadede bir vazgeçişin gerçekleştirilebilir olduğu görüşünü ifade ettiniz. Bu, nasıl mümkün?
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü saldırı savaşına yanıt olarak gerçekleştirilen yaptırım önlemleri çerçevesinde Avrupa, enerji ithalatı için Rusya’ya yaptığı ödemelerin hızlı ve kapsamlı bir şekilde azaltılmasını sağlamaya çalışmalıdır. Son fiyat artışlarıyla birlikte AB’den Rusya’ya ayda yaklaşık 20 milyar avro akıyor. Rusya, AB’nin ödeme akışlarını azaltma amaçlı aldığı önlemlere, enerji kaynakları arzını durdurarak karşılık verebilir. Tam da bu nedenle, bu duruma hazırlanmak, ekonomik sonuçlarını değerlendirmek ve böyle bir durumla başa çıkabilmeye yönelik önlemleri analiz etmek önem arz ediyor. Bazılarına benim de katılmış olduğum sayısız çalışmada bu sorular ekonomistler tarafından ele alındı. Varılan sonuç, bu durumun zorlu olacağı ve ekonomide belirgin bir gerilemeye yol açacağı, ancak, güvenlik politikaları nedeniyle teslimatın durdurulması kaçınılmaz ise, idare edilebilir olacağı oldu.

Yenilenebilir enerjiler için mükemmel koşullara sahip olan ülkelerin sayısı, fosil yakıt kaynaklarına sahip olan ülkelerden çok daha fazla.
Veronika Grimm

Almanya’nın G7 Dönem Başkanlığı hedeflerinden biri de “sürdürülebilir bir gezegen için güçlü ittifaklar” olarak ifade edildi. Güncel gelişmeler yeni bağımlılıklar yaratmayacak mı?
Bundan kesinlikle kaçınılması gerekiyor. İklim nötrlüğüne dönüşüm, enerji ithalatımızı çeşitlendirme potansiyelini barındırıyor: dünya çapında, yenilenebilir enerjiler için mükemmel koşullara sahip olan ülkelerin sayısı, fosil yakıt kaynaklarına sahip olan ülkelerden çok daha fazla. Bu ülkelerden hidrojen ve sentetik yakıt alabiliriz. Bu da önemli imkanları mümkün kılıyor. Geleceğin önemli hammaddeleri konusunda bağımlılıkların oluşmamasını sağlamalıyız, aslında bu konuda kısmen geç kalmış durumdayız. Keza ticari ilişkilerimizi de gözden geçirmemiz gerekiyor. Rusya’ya olan bağımlılığımızı ortadan kaldırmak istiyorsak, önümüzdeki yılların en zorlu sorunlarından biri, fosil yakıtlarındaki fiyat artışı olacaktır. Bu da kısmen rekabet gücümüzü olumsuz etkileyecektir.

Yenilenebilir kaynaklar, enerji maliyetlerinde bir düşüşü mümkün kılma potansiyeline sahip.
Veronika Grimm

Bu bağlamda enerjide dönüşümde ani bir hareketlenme yaşanacak diyebilir miyiz?
Umarım. Fosil yakıtların yüksek maliyetleri düşünüldüğünde pek çok yerde yenilenebilir kaynaklara daha hızlı bir geçiş kazançlı olacaktır. Başka bir ifadeyle yenilenebilir kaynaklar, enerji maliyetlerinde bir düşüşü mümkün kılma potansiyeline sahip. Burada önemli olan, güvenilir çerçeve koşulları üzerinden, dönüşüm için özel sektörde gerekli olan dev yatırımları tetiklemek, elektrik ve hidrojenin taşınmasına yönelik altyapıyı hızla genişletebilmek. Son olarak da elbette bu bağlamdaki planlama, onay ve uygulama süreçlerinin de hızlandırılması önem arz ediyor.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: