Przejdź do głównej zawartości

„Jedno z największych wyzwań”

„Gospodarczy mędrzec” Veronika Grimm mówi o możliwościach uniezależnienia się od rosyjskiego gazu i o zwrocie w energetyce.

Rozmawiał: Martin Orth, 17.05.2022
Veronika Grimm
Veronika Grimm © fau

Veronika Grimm kieruje Katedrą Teorii Ekonomii na Uniwersytecie Fryderyka i Aleksandra w Erlangen i w Norymberdze. Głównym przedmiotem jej pracy są rynki energii. Od kwietnia 2020 roku jest członkiem Niemieckiej Rady Ekspertów Gospodarczych. Trzy pytania do „gospodarczego mędrca“.

Wyraziła Pani pogląd, że krótkoterminowa rezygnacja z rosyjskiego gazu byłaby możliwa do zrealizowania. Jak miałoby to wyglądać?
W ramach sankcji nałożonych w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę Europa powinna dążyć do szybkiego i znacznego ograniczenia płatności na rzecz Rosji z tytułu importu energii. Z powodu ostatnich podwyżek cen Rosja otrzymuje od UE około 20 mld euro miesięcznie. Działania podjęte przez UE w celu ograniczenia przepływu płatności mogą spotkać się z zablokowaniem dostaw energii ze strony rosyjskiej. Dlatego ważne jest, aby przygotować się na taką sytuację, ocenić jej skutki ekonomiczne i przeanalizować środki zaradcze. Ekonomiści zajmowali się tymi kwestiami w licznych badaniach. W niektórych z nich brałam udział. Wniosek: stanowiłoby to wyzwanie i doprowadziłoby do znacznego załamania gospodarczego. Jeśli jednak zamrożenie dostaw jest nieuniknione z przyczyn związanych z polityką bezpieczeństwa, można byłoby sobie z tym poradzić.

Jest więcej krajów, które mają doskonałe warunki dla energii odnawialnej, niż tych, które dysponują paliwami kopalnymi.
Veronika Grimm

Jednym z celów niemieckiej prezydencji w G7 jest hasło: „Silne sojusze na rzecz zrównoważonej planety”. Czy w wyniku obecnego rozwoju nie pojawiają się nowe zależności?
Rzeczywiście należy tego unikać. Przejście do neutralności klimatycznej otwiera możliwości dywersyfikacji importu energii: Na świecie jest znacznie więcej krajów, które mają doskonałe warunki dla energii odnawialnej, niż tych, które dysponują paliwami kopalnymi. Możemy sprowadzać od nich wodór i paliwa syntetyczne. To otwiera nowe możliwości. W przypadku surowców, które będą ważne w przyszłości, musimy zadbać o to, by nie powstawały zależności; pod tym względem w niektórych przypadkach jesteśmy już nieco spóźnieni. Musimy także wystawić na próbę nasze stosunki handlowe. Jednym z największych wyzwań w nadchodzących latach będzie wzrost cen paliw kopalnych, jeśli chcemy zapewnić sobie niezależność od Rosji. To zagraża w niektórych dziedzinach naszej konkurencyjności.

Odnawialne źródła energii otwierają możliwość obniżenia kosztów energii.
Veronika Grimm

Czy transformacja energetyczna nabierze teraz rozpędu?
Mam nadzieję, że tak. Przy wysokich kosztach paliw kopalnych przejście na odnawialne źródła energii w wielu miejscach opłaca się szybciej. Oznacza to, że odnawialne źródła energii otwierają możliwość obniżenia kosztów energii. Ważne będzie uruchomienie poprzez stworzenie niezawodnych warunków ramowych ogromnych inwestycji sektora prywatnego, które są niezbędne do przeprowadzenia transformacji, oraz zapewnienie szybkiej rozbudowy infrastruktury na potrzeby transportu energii elektrycznej i wodoru. Nie mniej kluczowe znaczenie ma tu przyspieszenie procesów planowania, zatwierdzania i wdrażania.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: