Ana içeriğe geç

Almanya ­pandemiyi böyle ­yönetiyor

Kararlı hareket ederek pandeminin üstesinden gelmek ve etkileri hafifletilmek isteniyor. Devlet, iş dünyası ve tüm vatandaşların dahil olduğu büyük bir ortak çaba.

Arnd Festerling, 11.03.2021
Impfzentrum
© picture alliance/dpa

Öksürük, ateş, burun akıntısı, koku ve tat alamama: Bunlar virüse yakalanarak hastalananların gösterdiği Kovid-19 semptomları. Pandeminin ­toplumsal etkileriyse kendini sağlık sistemlerinin aşırı yük altında kalması, ekonomik darbe, şirket iflasları ve işsizlik şeklinde gösteriyor. Bir de ­dünyanın istisnasız dört bucağı pandeminin etkisinde. Her ülke kendi vatandaşlarına ve ekonomisine yönelik önlemleri almakla yükümlü olsa da, korona pandemisini bir ülkenin tek başına yenmesi söz konusu olamaz. Bu nedenle Alman Hükümeti Kovid-19 ile mücadelede üç hedef izliyor: Birincisi ve en önemlisi, vatandaşların sağlığını korumak ve sağlık sisteminin işlerliğini sürdürülmek. İkincisi; panedminin insanların, çalışanların ve şirketlerin üzerindeki etkilerini hafifletmek. Üçüncüsü ise pandemiyle uluslararası işbirliği içinde baş ­etmek. İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ­Alman ­Hükümetinin ve eyalet hükümetlerinin çalışmalarının ardında yatan bu konsepti, pandemiye ve sonuçlarına karşı farklı ülkelerde alınan önlemleri karşılaştırarak yaptığı bir değerlendirmede gayet başarılı buldu. OECD bu değerlendirmesinde özellikle sağlık sisteminin işlerliğine ve pandemi sürecinde tedavi ve yatak kapasitelerinin arttırılmasına vurgu yaptı.

Hepimizi etkisi altına alan bir virüsü hiçbir ­ülke tek başına yenemez. Almanya dahil ­hiçbir ­ülke, dostları ve kom­şuları güvende ­olmadığı ­sürece kendisi de ­güvende olamaz.
ANGELA MERKEL, ŞANSÖLYE

Almanya, özellikle pandeminin patlak verdiği aşamada soruna hızlı bir tepki verdi ve test kapasitelerini genişletti. Buna ek olarak anılabilecek nokta, Almanya’nın Avrupa Birliği üyeleri arasında yoğun bakım yatağı ve nitelikli doktor ve hemşire sayısında önde gelen ülke. Almanya Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre Ocak 2021’in sonunda milyon kişi başına yaklaşık 690 ölüm kaydederken, diğer ülkelerde bu sayının iki kattan fazla ­olmasının nedenleri buralarda aranabilir.

Sağlığı korumak ve bulaşmadan kaçınmak

İnsan sağlığını koruma görevinin, 2020 yılı ve 2021’in başında dünya çapında zamana karşı bir yarış olduğu ortaya çıktı. Burada önemli olan sağlık sisteminin aşırı yüklenmesi önleyerek hastalara mümkün olan en iyi sağlık hizmetinin verilmesini güvence altına almak için enfeksiyon sayısını olabildiğince düşük tutmak hedefleniyor. Ayrıca hastalıkla ve sonuçlarıyla değil, hastalığın yayılmasıyla ve hastalığa yol açan virüsün kendisiyle savaşmak hedefi güdülerek aşıların geliştirilmesi, üretilmesi ve sonuç olarak nüfusun büyük kısmını aşılamak için büyük bir çaba sarf ediliyor. Bu nedenle Federal ­Hükümet, eyalet yönetimleriyle görüşerek 2020 baharında ve 2020/2021 kışında, farklı derecelerde kapanmaları devreye soktu (Almanya’nın federal sisteminde Federal Hükümet’in bu kararları tek başına alma hakkı yok). Bu önlemler hem insanların hayatını derinden etkiledi ve hem de ekonomiye yük getirdi. Ülkenin ekonomik performansı (on yıllık bir büyüme aşamasından sonra) yaklaşık yüzde beş ­oranında küçüldü.

İnsanlar ve ekonomi üzerindeki etkileri hafifletmek

Almanya’da insanlar arası temasları kısıtlamayı amaçlayan iki kapanma kararı, genel olarak ekonomiye, özel olarak da faaliyetleri bakımından ­insanlarla temasın zorunlu olduğu kesimlere (kreşler, okullar ve üniversiteler, gıda dışı perakendeciler, sinemalar, başka birçok hizmet sektörü ile restoranlar, tiyatrolar, müzeler ve hayvanat bahçeleri) darbe vurdu. Bu nedenle Federal Hükümet ve eyalet hükümetleri korona krizinin ekonomik ­etkilerini, somut olarak da kapanmaların etkisini hafifletmek için olağanüstü çaba sarf ettiler ve Şansölye Angela Merkel’in belirttiği gibi “sürdürülebilir ekonomik büyümeyi gelecekte yaşatabilmek için zorlayıcı etkilere dayanıklı bir temel oluşturmak” amacını güttüler.

Federal Hükümet’in çabalarının ne kadar kapsamlı olduğu; şirketleri, çalışanları ve diğer kurumları desteklemeye yönelik programlardan oluşan hamleler izlenerek de görülebilir. Örneğin “İstihdamı Koruma Yasası” ile, kısa süreli çalışmayı kolaylaştıran ve finanse edildi. Ayrıca “Olağandışı Ekonomik Yardım” kapsamında doğrudan ödemeler ­yapıldı, “İş Yeri Eğitim Kontenjanlarının Korunması” programı uygulandı ve tedarikçileri ödeme gecikmelerinden korumak için “Tedarik Zincirleri İçin Koruyucu Şemsiye” oluşturuldu. Özel olarak engelleri istihdam etmeye yönelik 900’den fazla işletme de özel yardım aldı. “Profesyonel Spor ­Korona Yardımı” programı spor kulüplerini destekliyor, “Yeniden Kültür” programıysa sinemaları, tiyatroları ve müzik festivallerini destekleyerek onları ayakta tutmaya ve geleceğe hazırlamaya katkıda bulunuyor. Eyaletlerin de Federal ­Hükümet’ten gelen bu destekleri kendi projeleriyle tamamlıyor.

Okulların, anaokullarının ve kreşlerin ­kapalı olduğu veya kısıtlamalar çerçevesinde sınırlı bir kesime dönük olarak açık olduğu bu dönemde aileleri desteklemek Federal Hükümet’in merkezi ­hedeflerinden biri oldu. Ailelere doğrudan ödemelerin yanı sıra bu dönemde çocuk bakımı için izinli sayılma ve ücret ikame yardımlarına hak kazanma ile ilgili ölçütler mevcut gereksinimlere uyarlandı. OECD, bu ekonomik önlemleri, krizin üstesinden gelmek için uluslararası düzeyde başarılı bir politika örneği olarak takdirle andı. Bu başarı, Federal ­Hükümet’in 2021’de önemli bir ekonomik toparlanma ve gayri safi yurtiçi hasılada yüzde üç ile dört arasında bir büyüme ummasının nedenlerinden.

Virüsle mücadelede el ele

Tüm önlemler aynı hedefe yönelik: Kovid-19’un aşılarla daha fazla yayılmasını engelleyerek ­toplumsal hayat kamusal ortamda devam etme noktasına gelene kadar zaman kazanmak. Bu ­hedef doğrultusunda elde edilen en büyük başarılard arasında ilk güvenilir korona testinin yanı ­sıra Avrupa Birliği’nce onaylanan ilk korona aşısının da Almanya’da geliştirilmiş olması: Mainz merkezli Biontech ve ABD’li ortağı Pfizer’in ­geliştirdiği aşı (bkz. Sayfa 40). Alman Hükümeti özellikle hastalığa dönük araştırmaları, ilaçların geliştirme çalışmalarını ve pandemiye karşı ­aşılarla mücadeleyi ulusal değil uluslararası bir ­görev olarak görüyor. Şansölye Angela Merkel de yeni yıl vesilesiyle ulusa sesleniş konuşmasında da bu konuya değindi. Konuşmasında Biontech’in ­kurucularının kendisine şirketlerinde 60 ülkeden insanın çalıştığını anlattığını belirten Şansölye, “Avrupa ölçeğinde ve uluslararası düzeyde işbir­liğinde ilerlemeyi sağlayan şeyin çeşitliliğin
gücü olduğunu bundan daha iyi gösterebilecek bir şey yok” dedi.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: