Birlik yolunda

Almanya 27 yıl önceki yeniden birleşmeden sonra birlik beraberliği ne kadar iyi sağlayabildi? Önemli rakamlar ve olgular.

3 Ekimde Alman Birliği Günü kutlanacak.
3 Ekimde Alman Birliği Günü kutlanacak. Andreas Pollok/Getty Images

Almanya. Almanya 27 yıl önce yeniden birleşmişti. Bir bakıma bu uzun bir zaman; ama öte yandan böylesi devasa bir değişim için de çok kısa bir süre. Federal Hükümet her yıl Alman Birliğinin Durumu başlığı bir rapor yayınlıyor. Rapordaki en önemli sonuçlara genel bakış.

İstihdam açısından durum?

Almanya’da işsizlerin sayısı azalmaya devam etti. 2016 rakamlarına göre Doğu Almanya’da insanların yaklaşık yüzde 8,5’u, Batı Almanya’da ise yüzde 5,6’sı işsizdi. Doğu eyaletlerinde işsizlik, en üst seviyeye çıktığı 2005 yılından sonraki süreçte yüzde on puandan fazla azaldı.

Doğ ve Batı’da ücretlendirme aynı mı?

Toplu sözleşmeye bağlı iş kollarında en azından eşit sayılır. Buradaki farklar çok cüzi. Ama toplu sözleşmenin geçerli olmadığı iş kollarında Doğu Almanya’daki çalışanlar Batı’ya göre daha az ücret almaya devam ediyorlar.

Olumlu eğilimler Doğu Almanya coğrafyasında genel olarak birkaç yıl öncesine kıyasla bir iyileşmeye mi işaret ediyor?

Buna kesin evet denilemez. Doğu eyaletleri ekonomik bakımdan aradaki farkı azaltmış olmalarına rağmen yapısal olarak zayıf bölgeler olma özellikleri devam ediyor. Kişi başına yurt içi gayri safi hasıla 2016 yılında Batı’dakinin sadece yüzde 73’ü düzeyinde gerçekleşti. Yeniden birleşmeden sonra Doğu Almanya’ya az sayıda büyük sanayi kuruluşu veya holding merkezi yerleşti. Bu da ekonomik büyümeyi zorlaştırıyor.

Ekonomik göstergeleri bir yana bırakırsak Doğu Almanya’da insanlar hayatlarından memnun mu?

Anketlere göre hem Doğu hem Batı Almanya’da insanlar yeniden birleşmeden beri hiç olmadıkları kadar hayatlarından memnunlar. Doğu Almanya’da özellikle son on yılda memnuniyet düzeyi çok yükseldi. Ama henüz Batı’daki kadar da yüksek değil. Ayrıca Doğu Almanlar doğup büyüdükleri yerlerde kendileri için pek gelecek görmüyorlar. Akıllarında ekonomik bakımdan güçlü yerlere taşınma fikri var veya bu yönde adım atmış durumdalar.

© www.deutschland.de