Ana içeriğe geç

Almanya G20 dönem başkanlığı

G20 nedir? Bu oluşuma kimler dahil? Hamburg’daki zirve hakkında önemli bilgiler.

04.07.2017
G20 Summit Hamburg
G20 Summit Hamburg © Bundesregierung/Tybussek - G20 Summit Hamburg

G20 nedir?

Yirmiler Grubu (G20) finans ve ekonomiye ilişkin konularda işbirliğine yönelik en önemli forumlardan biri. G20 devletleri dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisini, dünyanın toplam gayrı safi yurt içi hasılasının beşte dördünden fazlasını ve uluslararası ticaretin dörtte üçünü temsil ediyor. Bu devletlerin aldığı kararlar önemli bir temsil gücüne sahip ve hem ulusal hem de uluslararası düzlemde reformlar için itici bir güç niteliğinde.

G20’ye kimler dahil?

G20, 19 devlet ve Avrupa Birliği’nden (AB) oluşuyor. Bu ülkeler ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye. Ayrıca dönem başkanlarının daveti doğrultusunda düzenli olarak G20 zirvelerine katılan kuruluşlar şunlar: Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (WB), Mali İstikrar Kurulu (FSB), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler (BM).

Zirveye kimler katılıyor?

G20 dönem başkanları, çeşitli çıkar grupları ve G20 dışındaki ülkelerle iletişim halinde oluyor. Almanya dönem başkanlığı da zirveye İspanya, Hollanda, Norveç ve Singapur’u davet etti. Bu ülkelerin yanısıra Afrika Birliği (AU), NEPAD (Afrika’nın Kalkınması İçin Yeni Ortaklık) ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) temsilcileri de Hamburg’daki zirveye katılacak. G20 zirveleri öncesinde ayrıca sivil toplum kuruluşları, ticaret ve ekonomi birlikleri ve sendikaların yanısıra parlamento ve çeşitli ülke elçiliklerinin temsilcileriyle bir araya gelinerek fikir alışverişinde bulunuluyor.

G20 nasıl çalışıyor?

Devlet ve hükümet başkanlarının biraraya geldiği zirveler G20 sürecinin en çok öne çıkan yüzü. Konferansların organizasyon ve hazırlık çalışmalarının sorumluluğu dönem başkanlığını yürüten ülkeye ait. Ülke yönetimleri zirve öncesinde yoğun bir fikir alışverişi içerisinde oluyor ve çeşitli düzlemlerde ön çalışmalar yürütüyorlar. Her zirve öncesinde çeşitli konularda konferanslar ve belli başlı alanlarda bakanlar düzeyinde toplantılar düzenleniyor. Bu yılki zirve için de 2017’nin ilk çeyreğinde tarım bakanları, dışişleri bakanları, maliye bakanları, dijitalleşmeden sorumlu bakanlar, çalışma bakanları ve sağlık bakanları biraraya geldi. Zirvede ele alınacak tüm başlıklar, son olarak zirvenin başlamasından önceki üç gün olmak üzere yıl içerisinde pek çok kez bir araya gelen ve ülkelerin “sherpa” olarak adlandırılan baş müzakerecileri tarafından hazırlanıyor. Her zirvenin sonunda elde edilen en önemli kararları içeren bir sonuç bildirgesinin yanısıra ek raporlar ve çalışma planları yayınlanıyor.

G20 dışarıya ne kadar açık?

Almanya G20 dönem başkanlığı, sivil toplumla diyaloğa büyük önem veriyor ve sivil toplumun G20’nin ele alacağı başlıklara ilişkin fikir ve önerilerine değer veriyor. Başbakan Angela Merkel bu amaçla zirve öncesindeki aylarda gerçekleştirilen çeşitli diyalog forumlarında uluslararası Sivil toplum kuruluşlarının (Civil20), sendikaların (Labour20), bilim kuruluşlarının (Science20), kadın örgütlerinin (Women20), gençlik örgütlerinin (­Youth20), ekonomi dünyasının (Business20) ve düşünce kuruluşlarının (Think20) temsilcileriyle bir araya geldi. Bu diyalog forumlarının talep ve beklentileri, tutumları ve tavsiyeleri G20 bünyesindeki görüşmelere taşınacak ve içeriği zenginleştirecek.

Bugüne kadar hangi başarılar elde edildi?

G20 uluslararası işbirliğine yönelik önemli ama bağlayıcılığı olmayan bir birlik. Burada alınan ve gönüllülük esasına dayanan kararlar, devlet politikaları üzerinde büyük bir etkiye sahip ve bağlayıcı kararların alınmasının da önünü açabiliyor. 2009 yılında gerçekleşen ilk G20 zirvesi tüm dünyayı etkisi altına almış olan ve sonuçları öngörülemeyecek ekonomik gerileme tehlikesi altında hemen hayata geçirilmek üzere düşünülen önlemlerin kararlaştırılmasıyla sonuçlanmış ve piyasalar bu kararlarla rahatlamıştı. Bu ve bunu takip eden zirvelerde uluslararası finans piyasalarının düzenlenmesine yönelik kararlar da alındı. Ayrıca 2015 ve 2016 yıllarında vergi kaçırmayla mücadeleye yönelik önemli adımlar üzerinde mutabakata varıldı. G20 çerçevesinde ekonomi ve finans politikasının yanısıra iklim politikası ve kalkınmaya yönelik işbirliği gibi küresel önemdeki meselelere ilişkin de dikkate değer mesajlar veriliyor.

Nereden daha fazla bilgi edinilebilir?

Almanya’nın G20 dönem başkanlığı internet sayfası, G20’nin başlıkları ve arka planına ilişkin Almanca ve İngilizce dillerinde kapsamlı bilgilere yer veriyor. Site bugüne kadarki zirvelere ilişkin belgelere ve ­Hamburg’daki etkinliğe genel bir bakış imkanı da sunuyor.

g20.org